Hòa âm: Herman Voss
Giai điệu Bắc Âu

Câu 1

[G]1.Chính tôi xưa chìm trong

tối [D7]tăm nơi trần gian,

tâm hồn đớn [G]đau [D]phiền [G]ưu.

[G]Chúa kêu tôi về, đưa dắt [D7]lên nơi

đồi cao là nơi thánh [G]Gô-[D7]gô-tha.

Điệp khúc

[G]Gô gô-tha nguồn ơn [D7]phước,

phát nguyên ra từ Jê-[G]sus.

Chúa [G]xóa bôi muôn tội,

nay sống [D7]vui trong tự do,

nhờ dòng huyết [G]Gô-[D7]gô-[G]tha.

Câu 2

[G]2. Jê-sus ban quyền năng

giúp [D7]tôi nay tự do,

xa rời bóng [G]mây [D]tội [G]ô.

[G]Hát vang cho đời nghe thỏa [D7]vui trong

lòng tôi trào dâng đến [G]Gô-[D7]gô-tha.

Điệp khúc

[G]Gô gô-tha nguồn ơn [D7]phước,

phát nguyên ra từ Jê-[G]sus.

Chúa [G]xóa bôi muôn tội,

nay sống [D7]vui trong tự do,

nhờ dòng huyết [G]Gô-[D7]gô-[G]tha.

Câu 3

[G]3.Hỡi anh đang mệt mê

khổ [D7]đau trong lầm than

nơi trần thế [G]vương [D]sầu [G]cay;

[G]đến ngay trên đồi xem Chúa [D7]hy sinh

vì anh bằng dòng huyết [G]Gô-[D7]gô-tha.

Điệp khúc

[G]Gô gô-tha nguồn ơn [D7]phước,

phát nguyên ra từ Jê-[G]sus.

Chúa [G]xóa bôi muôn tội,

nay sống [D7]vui trong tự do,

nhờ dòng huyết [G]Gô-[D7]gô-[G]tha.

Câu 4

[G]4.Đến nơi chân Ngài dâng

nỗi [D7]âu lo phiền ưu,

cho đời sống [G]vui [D]từ [G]đây.

[G]Hỡi anh mau về bên Jê-[D7]sus nhận

tình yêu tại nơi thánh [G]Gô-[D7]gô-tha.

Điệp khúc

[G]Gô gô-tha nguồn ơn [D7]phước,

phát nguyên ra từ Jê-[G]sus.

Chúa [G]xóa bôi muôn tội,

nay sống [D7]vui trong tự do,

nhờ dòng huyết [G]Gô-[D7]gô-[G]tha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập