Daniel B. Tower, 1850-1919
Dịch lời của Ada R. Habershon

Câu 1

1.Jê-sus [Ab]Christ yêu tôi vui bỏ [Ab]thiên [Eb7]đài,

Tìm chuộc tôi, nên tôi [Eb]nay chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài,

Nguyện tôi luôn theo Jê-sus bước [Ab]khắp [Db]nơi;

Điệp khúc 1

Ôi [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui muôn [Ab]đời!

Lòng tôi [Eb7]vui thỏa [Ab]bấy!

Chúa [Ab]ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa [Eb7]thay!

Tôi vui [Ab]bấy [Ab7]thỏa [Db]thay!

Ôi, [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui chi [Ab]tày!

Câu 2

2.Được Ngài [Ab]xem tôi như châu báu [Ab]thiên [Eb7]đài,

Trọn đời tôi duy mong [Eb]vui thỏa [Eb7]tâm [Ab]Ngài,

Vì tình yêu Jê-sus sâu quá [Ab]bể [Db]khơi;

Điệp khúc 1

Ôi [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui muôn [Ab]đời!

Lòng tôi [Eb7]vui thỏa [Ab]bấy!

Chúa [Ab]ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa [Eb7]thay!

Tôi vui [Ab]bấy [Ab7]thỏa [Db]thay!

Ôi, [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui chi [Ab]tày!

Câu 3

3.Hồi hùng [Ab]binh quanh tôi tan vỡ [Ab]tơi [Eb7]bời,

Hồi sự chết hung hăng [Eb]rung nhát [Eb7]muôn [Ab]người,

Mà riêng tôi an ninh do Chúa [Ab]dắt [Db]tôi;

Điệp khúc 1

Ôi [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui muôn [Ab]đời!

Lòng tôi [Eb7]vui thỏa [Ab]bấy!

Chúa [Ab]ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa [Eb7]thay!

Tôi vui [Ab]bấy [Ab7]thỏa [Db]thay!

Ôi, [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui chi [Ab]tày!

Câu 4

4.Dầu gặp [Ab]khi quanh tôi đau đớn, [Ab]tai [Eb7]nạn,

Đời rền vang câu bi [Eb]ai, tiếng [Eb7]cơ [Ab]hàn,

Kìa, ơn thiêng nơi tâm linh dức [Ab]dấy [Db]tôi;

Điệp khúc 1

Ôi [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui muôn [Ab]đời!

Lòng tôi [Eb7]vui thỏa [Ab]bấy!

Chúa [Ab]ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa [Eb7]thay!

Tôi vui [Ab]bấy [Ab7]thỏa [Db]thay!

Ôi, [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui chi [Ab]tày!

Câu 5

5.Được Ngài [Ab]khuyên, tôi dâng thân thể, [Ab]tâm [Eb7]thần,

Hầu việc Cha, tâm tôi [Eb]vui thỏa [Eb7]vô [Ab]ngần!

Dầu gian lao, vui trông Christ chúm [Ab]chím [Db]môi;

Điệp khúc 1

Ôi [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui muôn [Ab]đời!

Lòng tôi [Eb7]vui thỏa [Ab]bấy!

Chúa [Ab]ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa [Eb7]thay!

Tôi vui [Ab]bấy [Ab7]thỏa [Db]thay!

Ôi, [Ab]tôi thuộc Jê-sus [Eb7]thỏa vui chi [Ab]tày!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập