E. Grace Updegraff, 1891
Dịch lời của A. L. Skilton, 1891

Câu 1

[G]1.Nào, phòng đẹp chốn [D7]sang [D7]giàu,

[G]Nào giường nệm có [D]đâu,

[Em]Sinh trong chuồng chiên đó thôi,

[C]Đầu [Am]Christ không [F#7]chỗ [B]gối;

[D]Có đâu khúc ca [G]tâu hòa,

[D7]Có đâu lòng tri [G]quá,

[G]Không [G7]vinh cảnh, chỉ [C]bi [C]trường,

[G]Lều [D7]hèn nào còn [G]giường.

Điệp khúc

Ấy [D7]khéo không chỗ cho [G]Ngài [Em]đấy,

Kíp [A7]hoan nghinh Chúa hôm [D7]nay,

Kẻo [G]đến thiên môn nghe [Em]lời [Am]thẹn [B]bấy:

“Không [G]nơi nào [A]thuộc [D]ngươi [G]đây!”

Câu 2

[G]2.Nào, người vì Chúa [D7]dâng [D7]mình,

[G]Hầu Ngài giờ giáng [D]sinh,

[Em]Ai khiêm nhường đâu thấy đây,

[C]Đạo [Am]tâm ai [F#7]sẵn [B]đấy;

[D]Mấy ai khóc than [G]tội mình,

[D7]Khát khao về Con [G]Thánh,

[G]Ai [G7]mong ơn Chúa [C]thiên [C]đường,

[G]Lều [D7]hèn nào còn [G]giường.

Điệp khúc

Ấy [D7]khéo không chỗ cho [G]Ngài [Em]đấy,

Kíp [A7]hoan nghinh Chúa hôm [D7]nay,

Kẻo [G]đến thiên môn nghe [Em]lời [Am]thẹn [B]bấy:

“Không [G]nơi nào [A]thuộc [D]ngươi [G]đây!”

Câu 3

[G]3.Nào, người nhận biết [D7]Vua [D7]mình,

[G]Nào người chịu tiếp [D]nghinh,

[Em]Hoa tươi dầu thơm có nao,

[C]Rặt [Am]thanh đao [F#7]mũi [B]giáo;

[D]Mấy ai kiếm ơn [G]thiên thành,

[D7]Mấy ai hầu Con [G]Thánh,

[G]Ai [G7]săn sóc giữa [C]canh [C]trường,

[G]Lều [D7]hèn nào còn [G]giường.

Điệp khúc

Ấy [D7]khéo không chỗ cho [G]Ngài [Em]đấy,

Kíp [A7]hoan nghinh Chúa hôm [D7]nay,

Kẻo [G]đến thiên môn nghe [Em]lời [Am]thẹn [B]bấy:

“Không [G]nơi nào [A]thuộc [D]ngươi [G]đây!”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập