Wm. J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của Jennie Evelyn Husey, s. 1874

Câu 1

[Eb]1.Tôn Vua Jê-[Cm]sus ngự [Ab]quản nhất [Eb]sanh,

Hiển vinh về Chúa nhân [Bb7]lành;

[Eb]Gô-gô-tha [Cm]nguyện Ngài [Ab]dẫn đến [Eb]ngay,

Hầu đừng quên [Bb7]mão gai [Eb]rày.

Điệp khúc

[Bb7]Lòng nầy e quên Ghết-[Eb]sê-ma-nê,

[Bb7]Lòng nầy e quên Chúa [Eb]đau trăm bề,

[Cm]Để nhớ ái [G7]đức Jê-[Ab]sus [D7]chan [Gm]hòa,

[Cm]Nguyền dìu lên [Bb7]Gô-gô-[Eb]tha.

Câu 2

[Eb]2.Hãy chỉ tôi [Cm]phần mộ [Ab]xác Chúa [Eb]chôn,

Chỗ bao người nước mắt [Bb7]tuôn,

[Eb]Có cả thiên [Cm]thần mặc [Ab]áo trắng [Eb]tinh,

Hộ vệ Ngài [Bb7]ngủ an [Eb]bình.

Điệp khúc

[Bb7]Lòng nầy e quên Ghết-[Eb]sê-ma-nê,

[Bb7]Lòng nầy e quên Chúa [Eb]đau trăm bề,

[Cm]Để nhớ ái [G7]đức Jê-[Ab]sus [D7]chan [Gm]hòa,

[Cm]Nguyền dìu lên [Bb7]Gô-gô-[Eb]tha.

Câu 3

[Eb]3.Nối gót Ma-[Cm]ri một [Ab]buổi sớm [Eb]mai,

Thuốc thơm, dầu quý dâng [Bb7]Ngài;

[Eb]Chúa chỉ tôi [Cm]mộ Ngài [Ab]đã bước [Eb]ra

Nguyền dìu lên [Bb7]Gô-gô-[Eb]tha.

Điệp khúc

[Bb7]Lòng nầy e quên Ghết-[Eb]sê-ma-nê,

[Bb7]Lòng nầy e quên Chúa [Eb]đau trăm bề,

[Cm]Để nhớ ái [G7]đức Jê-[Ab]sus [D7]chan [Gm]hòa,

[Cm]Nguyền dìu lên [Bb7]Gô-gô-[Eb]tha.

Câu 4

[Eb]4.Hỡi Chúa, tôi [Cm]nguyền[Ab]cớ Chúa [Eb]nay.

Vác thập tự giá tôi [Bb7]rày;

[Eb]Chén khổ tôi [Cm]nguyện cùng [Ab]uống, Chúa [Eb]ôi,

Ngài vì tôi [Bb7]uống xưa [Eb]rồi.

Điệp khúc

[Bb7]Lòng nầy e quên Ghết-[Eb]sê-ma-nê,

[Bb7]Lòng nầy e quên Chúa [Eb]đau trăm bề,

[Cm]Để nhớ ái [G7]đức Jê-[Ab]sus [D7]chan [Gm]hòa,

[Cm]Nguyền dìu lên [Bb7]Gô-gô-[Eb]tha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập