Will L. Thompson, 1880
Dịch lời của Will L. Thompson

Câu 1

[Ab]1.Jê-sus đang [Fm]êm dịu,

tha [Db]thiết kêu gọi [Ab]mọi người,

[Ab]Kêu anh luôn [Bb7]với tôi hồi [Eb]lai;

[Ab]Đứng nơi thiên [Fm]môn

hằng mong [Db]mỏi trông đợi, [Ab]nài mời,

[Ab]Ngài chờ [Db]chính [Ab]tôi[Eb7]anh [Ab]hoài.

Điệp khúc

Về [Eb]mau, chớ [Ab]trễ,

[Eb]Người mệt nhọc [F7]nên mau đến [Eb7]Chúa;

[Ab]Jê-sus đang [Fm]êm dịu,

tha [Db]thiết kêu gọi [Ab]mọi người,

[Ab]Ai ơi, [Db]hối [Ab]tâm về [Eb7]quê [Ab]chưa!

Câu 2

[Ab]2.Cớ sao Jê-[Fm]sus gọi

tha [Db]thiết, ta lại [Ab]chần chờ?

[Ab]Kêu anh luôn [Bb7]với tôi lại [Eb]ngay;

[Ab]Cớ sao ta [Fm]bơ

thờ, ân [Db]điển chưa nhận [Ab]hiện giờ?

[Ab]Ngài chờ [Db]chúng [Ab]ta từ [Eb7]lâu [Ab]nay.

Điệp khúc

Về [Eb]mau, chớ [Ab]trễ,

[Eb]Người mệt nhọc [F7]nên mau đến [Eb7]Chúa;

[Ab]Jê-sus đang [Fm]êm dịu,

tha [Db]thiết kêu gọi [Ab]mọi người,

[Ab]Ai ơi, [Db]hối [Ab]tâm về [Eb7]quê [Ab]chưa!

Câu 3

[Ab]3.Chẳng khác thoi [Fm]đưa, thời

gian [Db]sẽ không đợi [Ab]chờ mình,

[Ab]Xuân xanh ta [Bb7]há luôn đẹp [Eb]xinh?

[Ab]Bóng tối tăm [Fm]bao

bọc, lưỡi [Db]hái tử thần [Ab]thình lình,

[Ab]Người tội [Db]tránh [Ab]sao bị [Eb7]khổ [Ab]hình?

Điệp khúc

Về [Eb]mau, chớ [Ab]trễ,

[Eb]Người mệt nhọc [F7]nên mau đến [Eb7]Chúa;

[Ab]Jê-sus đang [Fm]êm dịu,

tha [Db]thiết kêu gọi [Ab]mọi người,

[Ab]Ai ơi, [Db]hối [Ab]tâm về [Eb7]quê [Ab]chưa!

Câu 4

[Ab]4.Bởi yêu thương [Fm]sâu nhiệm

Chúa [Db]hứa tha mọi [Ab]tội tình,

[Ab]Bao dung tha [Bb7]thứ tôi cùng [Eb]anh;

[Ab]Chúa vẫn yêu [Fm]thương

dầu ta [Db]bẩn dơ tội [Ab]đầy mình,

[Ab]Nhờ cậy [Db]Chúa [Ab]chắc được [Eb7]trắng [Ab]tinh.

Điệp khúc

Về [Eb]mau, chớ [Ab]trễ,

[Eb]Người mệt nhọc [F7]nên mau đến [Eb7]Chúa;

[Ab]Jê-sus đang [Fm]êm dịu,

tha [Db]thiết kêu gọi [Ab]mọi người,

[Ab]Ai ơi, [Db]hối [Ab]tâm về [Eb7]quê [Ab]chưa!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập