Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm

Câu 1

[C]1.Đường trường gai [Am]góc Chúa [F]đi một [C]mình,

[Dm]Chất ngất trên [Em]vai bao [G7]nhiêu tội [C]tình.

Vườn xưa xa [Am]vắng quân [F]thù vây [G7]quanh,

[E7]Phút lâm nguy môn đồ xa lánh.

[C]Bầu trời đen [Am]tối mây [F]che mịt [C]mờ,

[Dm]Chúa chết thay [Em]tôi ơn [G7]sâu nào [C]ngờ.

Chịu bao đau [Am]đớn không [F]lời than [G7]van,...

[G7]...Trên con đường thập giá gian [C]nan.

[Am]Đồi xưa [F]Chúa cam [E]chịu nhục hình,

[Am]Chúa yêu [F]thương nhân [Ebdim]loại điêu [G]linh.

[C]Đồi Gô-gô-[Am]tha chói [Dm]sáng vinh [G7]quang,

[Dm]Cứu vớt bao [G]linh hồn [F]về [G]thiên đàng.

[C]Bầu trời tăm [Am]tối mây [F]vương ngập [C]đồi,

[Dm]Lúc Chúa hy [Em]sinh thay [G7]cho loài [C]người.

Tình thương Cứu [F#dim]Chúa không [Am]gì cao [Em]hơn,

[G]Ôi con đường thập [Fm]giá[C]đơn.

Câu 2

[C]2.Đường trường gai [Am]góc Chúa [F]đi một [C]mình,

[Dm]Gánh vác thay [Em]cho muôn [G7]dân tội [C]tình.

Người chung quanh [Am]đứng chê [F]cười xôn [G7]xao,

[E7]mũ gai như vương miện đẫm máu.

[C]Rồi khi ngọn [Am]dáo đâm [F]bên cạnh [C]sườn,

[Dm]Huyết thánh tuôn [Em]rơi suối [G7]thiêng khởi [C]nguồn.

Hồn Ngài giao [Am]thác quy [F]về tay [G7]Cha,...

[G7]...Con giao hồn trong cánh tay [C]Cha.

[Am]Màn che [F]xé đôi [E]trong điện thờ,

[Am]Tối tăm [F]vương khung [Ebdim]trời ban [G]trưa.

[C]Mà Gô-gô-[Am]tha chói [Dm]sáng vinh [G7]quang,

[Dm]Ánh sáng thiên [G]cung tràn [F]ngập [G]huy hoàng.

[C]Ngày nay theo [Am]Chúa đi [F]trên đường [C]trần,

[Dm]Dẫu lắm gian [Em]nan, quyết [G7]không ngại [C]ngần.

Lòng yêu mến [F#dim]Chúa suốt [Am]đời keo [Em]sơn,

[G]Yêu con đường thập [Fm]giá[C]đơn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập