Câu 1

1.Hồi [Eb]cùng cực, cơn phong ba,

Christ rõ tâm [Bb]trạng,

Phán [Bb7]êm dịu bên tai ta:

[Bb7]“Ngươi khá bình [Eb]an,

Đừng [Eb]phàn nàn hay lo âu;”

Đem [Ab]hết khúc nôi cho Ngài,

Christ [Eb]chắc cứu không chậm đâu,

Giúp [Bb]ta được [Bb7]thỏa mãn [Eb]hoài.

Câu 2

2.Hồi [Eb]cùng đường, khi phân tâm,

Christ biết tinh [Bb]tường,

Thánh [Bb7]ngôn Ngài là phương châm,

[Bb7]Ta bước bình [Eb]khương,

Tùy [Eb]thì giờ ban thêm ơn,

Đưa [Ab]dắt lối ta không lầm,

Do [Eb]Đức Thánh Linh dìu chơn,

Chẳng [Bb]lo hoàn [Bb7]cảnh thăng [Eb]trầm.

Câu 3

3.Gặp [Eb]hồi người nghịch vu oan,

Christ rất ân [Bb]cần,

Chớ [Bb7]nên lập mưu báo oán,

[Bb7]Giao Chúa biện [Eb]phân

Ngài [Eb]là trạng sự minh oan,

Không [Ab]phải ý Cha không sợ,

Ai [Eb]có thế gây họa đoan,

Christ [Bb]bảo hộ [Bb7]mỗi một [Eb]giờ.

Câu 4

4.Hồi [Eb]mình lầm lạc chơi vơi,

Christ biết ngay [Bb]rồi;

Chúa [Bb7]nghiêm nghị khuyên:

“Con ơi, [Bb7]Sao dám phạm [Eb]tội?

Đừng [Eb]liều mình, ăn năn ngay,

E [Ab]nhớp thánh y công bình,

Nên [Eb]tỉnh thức xưng tội nay,

[Bb]ta biện [Bb7]thế minh [Eb]tình”.

Câu 5

5.Hồi [Eb]tuyệt vọng, khi băn khoăn,

Christ rõ trăm [Bb]đường,

Dắt [Bb7]ta bằng tay linh năng,

[Bb7]Nhắc đến tình [Eb]thương;

Mọi [Eb]điều hồ nghi tiêu tan,

Vui [Ab]sống, vững tin trung thành,

Đi [Eb]với Chúa vui mừng thay,

Nhắm [Bb]ngay mục [Bb7]đích tiến [Eb]hành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập