Adoniram J. Gordon, 1876
Dịch lời của William Raft Featherstone, 1862

Câu 1

1.Lòng [F]tôi [Bb]kính mến [F]Jê-sus,

biết [C7]nay Ngài thuộc [F]tôi;

Vì Chúa, [Bb]quyết bỏ [F]hết

mọi ác [C7]khiên, Jê-sus [F]ôi!

Nguyền [F]luôn [Bb]kính mến [Gm]Jê-[C7]sus

[F]Cứu [Bb]Chúa khoan [F]hồng,

[C7] Từ [F]trước [Bb]đã kính [F]mến Ngài,

nay [C7]mến yêu càng [F]nồng.

Câu 2

2.Lòng [F]tôi [Bb]mến Chúa [F]bởi Ngài

mến [C7]tôi thật từ [F]lâu;

Vì tôi, [Bb]huyết Chúa [F]đổ,

thật cứu [C7]ân Ngài rộng [F]sâu.

Lòng [F]yêu [Bb]Chúa thêm [Gm]mãi [C7]nhân

Ngài [F]đã [Bb]đính mão [F]gai;

[C7] Từ [F]trước [Bb]đã kính [F]mến Ngài,

nay [C7]vẫn kính yêu [F]hoài.

Câu 3

3.Lòng [F]tôi [Bb]mến Chúa, [F]dẫu tại

đất [C7]hay về nhà [F]Cha;

Đời tôi [Bb]tán mỹ [F]Chúa

nguyện hát [C7]vang bài thần [F]ca.

Dầu [F]khi [Bb]ốm đau, [Gm]lúc [C7]trên

giường [F]sắp [Bb]trút hơi [F]tàn,

[C7] Từ [F]trước [Bb]đã mến [F]Chúa rày

yêu [C7]mến thêm nồng [F]nàn.

Câu 4

4.Lòng [F]tôi [Bb]rất thỏa [F]thích

sắp [C7]vô miền lạc [F]khương,

Là nơi [Bb]nước sáng [F]láng

hằng chúc [C7]tôn thờ Hoàng [F]Vương.

Mừng [F]vui [Bb]cứ hát [Gm]xướng [C7]luôn

đội [F]mão [Bb]hiển vinh [F]hoài,

[C7] Từ [F]trước [Bb]đã mến [F]Chúa, lòng

nay [C7]vẫn mến yêu [F]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập