W. Elmo Mercer
Dịch lời của W.E. Mercer

Câu 1

1.Đường đi quanh [Eb]co, từng [Ab]bước tôi nhìn xem [Eb]Chúa,

Ngài đưa cánh [Bb7]tay yêu thương dìu tôi suốt [Eb]đàng.

Dù nơi hoang vu, bền [Ab]vững tin cậy nơi [Eb]Chúa;

[Edim7]dẫu nắng [Bb]mưa, vẫn [F7]yên lòng không âu [Bb7]lo.

Điệp khúc

Mỗi bước trên [Eb7]đường, lòng [Ab]biết Chúa luôn luôn [Eb]đi cùng,

yêu thương chăm [Bb7]nom gìn giữ đỡ nâng linh [Eb]hồn.

[Eb7] Ngày mai tươi [Ab]sáng, lúc tôi lìa xa chốn [Eb]thế gian,

bước cuối hát [Bb7]vang: “Tôi đã đến nơi thiên [Eb]đàng”.

Câu 2

2.Nhiều khi đau [Eb]thương làm [Ab]đức tin chợt nao [Eb]núng;

sầu vương lối [Bb7]đi mênh mông buồn se sắt [Eb]lòng.

Rồi lên thiên cung tìm [Ab]thấy bao niềm vui [Eb]sống,

[Edim7]vững bước [Bb]chân suốt [F7]trong hành trình xa [Bb7]xăm.

Điệp khúc

Mỗi bước trên [Eb7]đường, lòng [Ab]biết Chúa luôn luôn [Eb]đi cùng,

yêu thương chăm [Bb7]nom gìn giữ đỡ nâng linh [Eb]hồn.

[Eb7] Ngày mai tươi [Ab]sáng, lúc tôi lìa xa chốn [Eb]thế gian,

bước cuối hát [Bb7]vang: “Tôi đã đến nơi thiên [Eb]đàng”.

Câu 3

3.Ngài ban cho [Eb]tôi sự [Ab]sống muôn đời tươi [Eb]mới,

Ngài luôn bước [Bb7]đi bên tôi ngày đêm chẳng [Eb]rời.

Ngài cầm trong tay chìa [Ab]khóa thiên đàng vinh [Eb]hiển,

[Edim7]chốn ấm [Bb]êm Chúa [F7]đang dìu tôi đi [Bb7]lên.

Điệp khúc

Mỗi bước trên [Eb7]đường, lòng [Ab]biết Chúa luôn luôn [Eb]đi cùng,

yêu thương chăm [Bb7]nom gìn giữ đỡ nâng linh [Eb]hồn.

[Eb7] Ngày mai tươi [Ab]sáng, lúc tôi lìa xa chốn [Eb]thế gian,

bước cuối hát [Bb7]vang: “Tôi đã đến nơi thiên [Eb]đàng”.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập