Henry Smart, 1813-1879
Dịch lời của Godfrey Thring, 1823-1903

Câu 1

1.Xưa Jê-[C]sus hạ [G]giáng cách [C]an bình.

[F]Trên thiên [C]cung hỉ [G7]hân phục [C]sự;

Ra đời [C]khiêm nhường cốt cứu [E]dân mình,

Chúa phó [Am]thân chết [D7]trên thập [G]tự;

[G7]Ha-lê-lu-gia! [C7]Ha-lê-[F]lu-gia!

[Dm]Chúa [C]đến [Dm]tốn khiêm [G7]ai tày [C]ư!

Câu 2

2.Nay Jê-[C]sus lại [G]đến cách [C]nhơn hiền,

[F]Giữa lúc [C]ta khổ [G7]ưu, nghi [C]ngờ;

Lâm hạ [C]đáp lời thiết tha [E]tâm nguyền

Của dân [Am]Ngài bấy [D7]lâu mong [G]chờ;

[G7]Ha-lê-lu-gia! [C7]Ha-lê-[F]lu-gia!

[Dm]Đến [C]cứu [Dm]ai tuyệt [G7]vọng cùng [C]cơ.

Câu 3

3.Jê-sus [C]đến làm [G]thỏa tâm [C]ưu sầu,

[F]Với Phước [C]âm thứ [G7]tha tội [C]tình;

Jê-sus [C]đến đầy tiếng ca [E]vui mừng,

Dắt dân [Am]được cứu [D7]lên thiên [G]đình;

[G7]Ha-lê-lu-gia! [C7]Ha-lê-[F]lu-gia!

[Dm]Phá [C]cửa [Dm]tử vong, [G7]xua[C]linh.

Câu 3

4.Jê-sus [C]đến hồi [G]phước hay [C]khi họa,

[F]Để xẻ [C]chia khổ [G7]vui mọi [C]đường;

Jê-sus [C]đến dầu cảnh trái [E]hay thuận,

Ủy an [Am]lòng khổ, [D7]lau lụy [G]hường;

[G7]Ha-lê-lu-gia! [C7]Ha-lê-[F]lu-gia!

[Dm]Dẫu [C]đến [Dm]tuổi cao [G7]luôn kiện [C]khương.

Câu 4

5.Khi trời [C]qua dường [G]cuốn sách [C]lăn tròn,

[F]Chúa tái [C]lâm khải [G7]ca oai [C]hùng;

Dung mạo [C]tươi đẹp hiển vinh [E]vô cùng,

Rất đáng [Am]cho chúng [D7]ta tôn [G]sùng;

[G7]Ha-lê-lu-gia! [C7]hát hát [F]không ngừng,

[Dm]Đến [C]buổi [Dm]sớm mai [G7]vô tận [C]chung.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập