Tullius C. O'Kane
Dịch lời của D. W. Huntington

Câu 1

1.Kìa, [A]trông lên thiên cung, chính quê hương,

Gần bên [E7]sông lưu ly soi sáng như gương,

Là nơi [A]các thánh sống mãi vui phi [D]thường,

Khóac [A]áo trắng xóa [E7]thiên quốc hội [A]đường.

Ồ bên [E]kia, kìa bên [A]ấy,

[E7]tưởng bước đến [A]nơi chính quê [E]ta;

Ở bên [A]kia, lúc qua [D]bờ chính chỗ ấy,

Ước [A]mong sao ta [E7]mau bước vô [A]nhà.

Câu 2

2.Kìa, [A]xem bao anh em chí thân ta,

Tạm chia [E7]tay vinh quy vui bước bôn ba,

Họ luôn [A]thỏa mãn hát khúc vui sum [D]hòa,

Chính [A]chỗ ấy Chúa [E7]Cha thiết ngự [A]tòa.

Ồ bên [E]kia, kìa bên [A]ấy,

Khi [E7]nhớ đến cố [A]nhân đã quy [E]thiên

Cố nhân [A]ta, ở thiên [D]đàng, cảnh phước bấy,

Nhớ [A]kẻ bước trước [E7]ta ước về [A]liền.

Câu 3

3.Giờ [A]đây trên thiên cung có Christ ta,

Bạn thân [E7]ta luôn an cư mãi xướng ca,

Nguyện ta [A]lánh cảnh khổ ải bao gian [D]tà,

Hớn [A]hở cất cánh [E7]lên thẳng quê [A]nhà.

Ồ bên [E]kia, kìa bên [A]ấy,

Nay [E7]ở chỗ đó [A]đương có Christ [E]ta;

Có Christ [A]ta, ở bên [D]kìa, cảnh phước bấy,

Cảnh [A]phước bấy khiến [E7]ta hưởng quê [A]nhà.

Câu 4

4.Nhà [A]trên thiên cung ta đến nay mai,

Đời nầy [E7]qua, ta vô ngay nước tương lai,

Bà con, [A]thiết hữu chốn ấy mãi sum [D]vầy,

Vẫn [A]thức để ngóng [E7]trông chúng ta [A]đây.

Ồ bên [E]kia, kìa bên [A]ấy,

Ta [E7]sẽ đến chính [A]quê đó không [E]lâu;

Chính quê [A]ta, nơi thiên [D]đàng, cảnh phước bấy,

Thỏa [A]thích bước đến [E7]quê thánh sang [A]giàu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập