Câu 1

1.Xưa Jê-sus hạ giáng cách an bình.

Trên thiên cung hỉ hân phục sự;

Ra đời khiêm nhường cốt cứu dân mình,

Chúa phó thân chết trên thập tự;

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Chúa đến tốn khiêm ai tày ư!

Câu 2

2.Nay Jê-sus lại đến cách nhơn hiền,

Giữa lúc ta khổ ưu, nghi ngờ;

Lâm hạ đáp lời thiết tha tâm nguyền

Của dân Ngài bấy lâu mong chờ;

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Đến cứu ai tuyệt vọng cùng cơ.

Câu 3

3.Jê-sus đến làm thỏa tâm ưu sầu,

Với Phước âm thứ tha tội tình;

Jê-sus đến đầy tiếng ca vui mừng,

Dắt dân được cứu lên thiên đình;

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Phá cửa tử vong, xualinh.

Câu 3

4.Jê-sus đến hồi phước hay khi họa,

Để xẻ chia khổ vui mọi đường;

Jê-sus đến dầu cảnh trái hay thuận,

Ủy an lòng khổ, lau lụy hường;

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Dẫu đến tuổi cao luôn kiện khương.

Câu 4

5.Khi trời qua dường cuốn sách lăn tròn,

Chúa tái lâm khải ca oai hùng;

Dung mạo tươi đẹp hiển vinh cùng,

Rất đáng cho chúng ta tôn sùng;

Ha-lê-lu-gia! hát hát không ngừng,

Đến buổi sớm mai tận chung.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập