Alexander Ewing, 1853
Dịch ra tiếng Việt theo John M. Neale, 1851

Câu 1

1.Thành [D]Giê-ru-sa-lem [A7]bằng [D]vàng,

Đượm ơn sữa [F#7]quí, mật [Bm]ong,

Chỗ [D]ngươi chưa [F#7]biết bao [Bm]kỳ [A7]quan,

Lắm [D]kẻ ước [Em]ao thèm [A7]mong;

Thật [G]ta [D]hiện [G]chưa [F#]sao [Bm]biết [A7]thấu,

Hạnh [D]phước[Em]ngươi tuyệt [A7]vời

[D]chi sánh [F#7]với ngươi [Bm]được [A7]đâu,

Chói [D]sáng, hiển [A7]vinh đời [D]đời.

Câu 2

2.Si-[D]ôn sừng sững vui [A7]mực [D]nào,

Dậy vang tiếng [F#7]hát hùng [Bm]oai,

Ánh [D]muôn muôn [F#7]thiên binh [Bm]cùng [A7]bao,

Thánh [D]tuẫn tiết [Em]xưa rạng [A7]soi;

Hoàng [G]tự [D]ngự [G]luôn [F#]giữa [Bm]các [A7]thánh,

Lòa [D]ánh sáng [Em]trong tuyệt [A7]vời,

Điểm [D]trang khắp [F#7]cỏ tươi [Bm]đồng [A7]xanh,

Cõi [D]phước thánh [A7]dân đời [D]đời.

Câu 3

3.Kìa, [D]ngôi Đa vít ở [A7]nơi [D]nầy,

Vào đây thoát [F#7]cảnh sầu [Bm]than

Khải [D]ca reo [F#7]lên vang [Bm]dội [A7]thay,

Với [D]tiếng hát [Em]nơi tiệc [A7]ban

Kìa, [G]bao [D]người [G]theo [F#]Nguyên [Bm]Soái [A7]trước,

Từng [D]chiến thắng [Em]quân hùng [A7]cường,

Chúa [D]ban thưởng [F#7]suốt muôn [Bm]đời [A7]được

khoác [D]áo trắng [A7]tinh lạ [D]thường.

Câu 4

4.Nầy [D]quê thật mến yêu [A7]trên [D]trời,

Thoạt nghe cảm [F#7]xúc lệ [Bm]rơi,

Thức [D]thâu năm [F#7]canh không [Bm]hề [A7]ngơi,

Ước [D]tưởng thấy [Em]danh lành [A7]ngươi;

Vừa [G]nghe [D]thuật [G]vinh [F#]quang [Bm]ngươi, [A7]khiến

dường [D]uống thuốc [Em]như xoa [A7]dầu,

Thấy [D]tâm thêm [F#7]yêu thương, [Bm]bình [A7]yên

với [D]sức sống [A7]vui nhiệm [D]mầu.

Câu 5

5.Nầy [D]quê đầy phước ơn [A7]ngọt [D]ngào

Là quê kẻ [F#7]Chúa chọn [Bm]đây,

Ấy [D]quê hương [F#7]tươi vui [Bm]dường [A7]bao,

Lắm [D]kẻ ước [Em]mong về [A7]ngay!

Nguyện [G]ơn [D]Ngài [G]đem [F#]tôi [Bm]lên [A7]chính

thành [D]thánh nghỉ [Em]yên lâu [A7]dài,

Hỡi [D]Christ vốn [F#7]với Cha [Bm]và [A7]Linh,

Đáng [D]chúc tán [A7]ca tụng [D]hoài.

[G]A-[D]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập