Christopher E. Willing, 1830-1904
Dịch lời của Rober Grand, 1785-1838

Câu 1

1.Trông [C]lên các [Em]tinh[Am]kia trên trời,

Dầu [C]muôn vinh [Em]quang sáng [C]soi rạng [G7]ngời,

Không [C]sao chiếu [Em]ra vinh [G7]hiển Chúa [Am]tôi,

Giống [C]như Kinh [G7]Thánh diễn [C]phô [G7]rạch [C]ròi.

Câu 2

2.Duy [C]xem Thánh [Em]Kinh thỏa [Am]vui đời đời,

Dạy [C]tôi bao [Em]chân[C]khôn ngoan [G7]trời,

Kim [C]ngôn Chúa [Em]luôn luôn [G7]tỏa sáng [Am]soi,

Dắt [C]đưa tôi [G7]mỗi phút [C]luôn [G7]gần [C]Ngài.

Câu 3

3.Christ [C]ôi, dẫu [Em]khi thái [Am]dương tiêu tàn,

[C]trăng quên [Em]kể tích [C]ban đêm [G7]nàng,

Không [C]trung vắng [Em]tanh, mây [G7]hết vẩn [Am]vơ,

Các [C]ban tinh [G7]tú dứt [C]ca [G7]êm [C]tờ.

Câu 4

4.Tuy [C]nhiên Thánh [Em]Kinh mỗi [Am]câu không dời,

Lời [C]thiêng thêm [Em]vững chãi, [C]thêm rạng [G7]ngời,

Trong [C]khi khoảng [Em]không tiêu, [G7]trái đất [Am]tan,

Chúa [C]ôi, Kinh [G7]Thánh vẫn [C]không [G7]suy [C]tàn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập