Trích soạn bởi Lowell Mason, 1839
Dịch lời của Thomas Kelly, 1820

Câu 1

1.Đầu [Ab]Jê-sus [Eb]xưa cam [Ab]đính mão [Fm]gai,

Rày [Ab]gia vinh [Eb7]mão [Ab]hiển [Eb7]oai,

Bách [Ab]Thắng Vương vinh nay [Db]ai kịp Ngài,

Vương [Ab]miện kia [Eb7]trông hiển [Ab]oai.

Câu 2

2.Nầy, [Ab]ngai trên [Eb]thiên cung, [Ab]chỗ tối [Fm]cao

Thuộc [Ab]Jê-sus [Eb7]sướng [Ab]biết [Eb7]bao;

Chúa [Ab]của muôn vua, Vua [Db]trên mọi trào,

Toàn [Ab]quyền do [Eb7]Cha phó [Ab]giao.

Câu 3

3.Nguồn [Ab]vui cho [Eb]ai[Ab]ai thiên [Fm]đàng,

Cùng [Ab]ta trên [Eb7]khắp [Ab]thế [Eb7]gian,

Ấy [Ab]kẻ Christ ban yêu [Db]thương vẹn toàn

Được [Ab]tường danh [Eb7]Vua hiển [Ab]vang.

Câu 4

4.Họ [Ab]được Ngài [Eb]ban thập [Ab]giá với [Fm]bao

Nhục [Ab]ô, ân [Eb7]điển [Ab]lớn [Eb7]lao;

Phức [Ab]phức danh thơm muôn [Db]thu ngạt ngào,

Vui [Ab]trời, ôi [Eb7]vui khiết [Ab]cao!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập