Giai điệu Đức quốc
Dịch lời của Frances Havergal

Câu 1

[Ab]1.Nào ai [Db]chọn đứng [Ab]bên [Eb]Ngài?

[Cm]Nào ai [Db]thờ kính [Ab]Vua [Eb]Trời.

[Eb]Nào ai [Eb7]vui dâng [Eb7]đời

cứu [Ab]sống kẻ [Eb]đang [Bb7]hư [Eb]vong?

[Ab]Có ai [Db]ly cách [Fm]ô [C]trần,

[Eb]dám ra [Bb7]ngăn quân [Eb]thù?

[Ab]Nào ai [Db]nguyện đi [Cm]vào

những [Fm]miền Chúa [Ab]muốn [Eb7] sai [Ab]đi?

Điệp khúc

[Ab]Do yêu [C]thương Vua kêu [Fm]ta,

[Eb]Do thiên ân Vua [Eb]ban,

[Db]Hãy đứng [Ab]lên đoàn [Eb7]quân Thánh

[Fm]mau vui [Ab]sống [Eb7] cho [Ab]Ngài.

Câu 2

[Ab]2.Từ ly [Db]mọi ánh [Ab]huy [Eb]hoàng,

[Cm]Từ ly [Db]mọi hiển [Ab]vinh [Eb]trần.

[Eb]Nguyện bước [Eb7]tới theo [Eb7]đoàn

chiến [Ab]sĩ của [Eb]Vua [Bb7]quang [Eb]vinh.

[Ab]Chúa khi [Db]xưa đã [Fm]hy [C]sinh,

[Eb]chết thay [Bb7]bao cuộc [Eb]đời.

[Ab]Nào ai [Db]nguyện dâng [Cm]lòng

khi [Fm]Ngài muốn [Ab]ta [Eb7] theo [Ab]Ngài?

Điệp khúc

[Ab]Do yêu [C]thương Vua kêu [Fm]ta,

[Eb]Do thiên ân Vua [Eb]ban,

[Db]Hãy đứng [Ab]lên đoàn [Eb7]quân Thánh

[Fm]mau vui [Ab]sống [Eb7] cho [Ab]Ngài.

Câu 3

[Ab]3.Cuộc chinh [Db]phục sẽ [Ab]lâu [Eb]dài,

[Cm]Địch quân [Db]càng tấn [Ab]công [Eb]mạnh.

[Eb]Đoàn lính [Eb7]chiến Vua [Eb7]Trời

mỗi [Ab]bước chiến [Eb]công [Bb7]ca [Eb]vang.

[Ab]Sát vai [Db]nhau dưới [Fm]quân [C]kỳ,

[Eb]quyết tâm [Bb7]luôn trung [Eb]thành;

[Ab]Cùng nhau [Db]vì lẽ [Cm]thật

hết [Fm]lòng đấu [Ab]tranh [Eb7] trọn [Ab]đời.

Điệp khúc

[Ab]Do yêu [C]thương Vua kêu [Fm]ta,

[Eb]Do thiên ân Vua [Eb]ban,

[Db]Hãy đứng [Ab]lên đoàn [Eb7]quân Thánh

[Fm]mau vui [Ab]sống [Eb7] cho [Ab]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập