Walter Shirley, 1725-1786
Dịch lời của William Williams, 1745

Câu 1

[A]1.Hỡi Giê-[C#m]hô-va, [D]xin dắt [A]tôi rày,

[F#m]Lúc trải [D]đường [Bm]thế [A]khô [E7]hạn [A]nay;

Tôi dẫu [C#m]yếu nhưng [E7]Chúa[A]sức thần,

Xin hãy [C#m]lấy tay [Bm]thánh đỡ [E7]nâng;

[A]Bánh của [C#m]thiên thượng, [D]tôi cúi [A]xin Ngài,

[F#m]Khiến thỏa [D]lòng [Bm]đói [A]vượt [E7]trần [A]ai.

Câu 2

[A]2.Chúa hãy [C#m]tuôn dòng [D]sông sống [A]linh trị,

[F#m]Phát khởi [D]từ [Bm]suối [A]chân [E7]từ [A]bi.

Cây lửa, [C#m]áng mây [E7]dắt tôi [A]suốt đàng,

Trông nước [C#m]Chúa, dong [Bm]ruổi vững [E7]an;

[A]Chúa hẳn [C#m]năng lực [D]khiên thuẫn [A]tôi rồi,

[F#m]Đấng Cứu [D]thục [Bm]rất [A]oai [E7]hùng [A]ôi!

Câu 3

[A]3.Lúc bước [C#m]tôi đạp [D]trên[A]Giô-đanh,

[F#m]Mối lo [D]sợ [Bm]cúi [A]xin [E7]trừ [A]thanh

Đưa dẫn [C#m]lướt trên [E7]sóng ma [A]phủ phàng,

Yên ổn [C#m]bước lên [Bm]Ca-na-[E7]an;

[A]Lúc đó [C#m]tôi cùng [D]dân thánh [A]vui vầy,

[F#m]Tán mỹ [D]Ngài [Bm]khúc [A]bất [E7]tuyệt [A]đây.

Câu 4

[A]4.Thống khổ, [C#m]nghi sợ, [D]tăm tối, [A]ưu sầu,

[F#m]Với hổ [D]thẹn [Bm]quyết [A]không [E7]còn [A]đâu;

Bao nẻo [C#m]tối tăm [E7]Chúa đi [A]trước hoài,

Biết có [C#m]đức tin [Bm]chẳng biết [E7]mai;

[A]Lúc đó [C#m]tôi cùng [D]dân thánh [A]vui vầy,

[F#m]Tán mỹ [D]Ngài [Bm]khúc [A]bất [E7]tuyệt [A]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập