Giai điệu Đức quốc
Dịch lời của Frances Havergal

Câu 1

1.Nào ai chọn đứng bên Ngài?

Nào ai thờ kính Vua Trời.

Nào ai vui dâng đời

cứu sống kẻ đang vong?

ai ly cách ô trần,

dám ra ngăn quân thù?

Nào ai nguyện đi vào

những miền Chúa muốn sai đi?

Điệp khúc

Do yêu thương Vua kêu ta,

Do thiên ân Vua ban,

Hãy đứng lên đoàn quân Thánh

mau vui sống cho Ngài.

Câu 2

2.Từ ly mọi ánh huy hoàng,

Từ ly mọi hiển vinh trần.

Nguyện bước tới theo đoàn

chiến của Vua quang vinh.

Chúa khi xưa đã hy sinh,

chết thay bao cuộc đời.

Nào ai nguyện dâng lòng

khi Ngài muốn ta theo Ngài?

Điệp khúc

Do yêu thương Vua kêu ta,

Do thiên ân Vua ban,

Hãy đứng lên đoàn quân Thánh

mau vui sống cho Ngài.

Câu 3

3.Cuộc chinh phục sẽ lâu dài,

Địch quân càng tấn công mạnh.

Đoàn lính chiến Vua Trời

mỗi bước chiến công ca vang.

Sát vai nhau dưới quân kỳ,

quyết tâm luôn trung thành;

Cùng nhau lẽ thật

hết lòng đấu tranh trọn đời.

Điệp khúc

Do yêu thương Vua kêu ta,

Do thiên ân Vua ban,

Hãy đứng lên đoàn quân Thánh

mau vui sống cho Ngài.

Mới truy cập