Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Có Chúa dắt [D]đưa đời tôi [A7]thấy thỏa [D]lòng,

dù cho giông [F#m]tố dường như [Em]cuốn lôi đi xa [A7]Ngài.

Cha luôn soi [Em]đường dìu đưa [A7]qua bao chốn hiểm [D]nguy;

nâng bước chân [A7]tôi về bên Chúa tình [D]yêu.

Điệp khúc

Đời [G]tôi bay cao như chim,

lượn [D]qua không gian mênh mông,

nhìn [Em]lên thiên nhiên xinh [A7]tươi Chúa ban.

[D]Hạnh phúc [G]lớn quá ước muốn,

Ngài ban [D]cho tôi nhưng không.

Tuyệt thay tình yêu Chúa [A7]rộng sâu. [D]

Câu 2

2.Có Chúa chăm [D]lo đời tôi [A7]thấy thỏa [D]lòng;

Ngài luôn săn [F#m]sóc đàn chim [Em]bé đơn sơ không [A7]nhà.

Qua bao năm [Em]dài Ngài lo [A7]toan nuôi nấng chiên [D]thơ;

tôi thấy vui [A7]luôn nhờ tay Chúa quyền [D]năng.

Điệp khúc

Đời [G]tôi bay cao như chim,

lượn [D]qua không gian mênh mông,

nhìn [Em]lên thiên nhiên xinh [A7]tươi Chúa ban.

[D]Hạnh phúc [G]lớn quá ước muốn,

Ngài ban [D]cho tôi nhưng không.

Tuyệt thay tình yêu Chúa [A7]rộng sâu. [D]

Câu 3

3.Có Chúa chở [D]che đời tôi [A7]thấy thỏa [D]lòng,

dù trong cuộc [F#m]sống còn thử [Em]thách gian nan bên [A7]mình.

Tâm linh yên [Em]bình và an [A7]vui ca hát thảnh [D]thơi;

qua những khó [A7]khăn tạ ơn Chúa nhiều [D]hơn.

Điệp khúc

Đời [G]tôi bay cao như chim,

lượn [D]qua không gian mênh mông,

nhìn [Em]lên thiên nhiên xinh [A7]tươi Chúa ban.

[D]Hạnh phúc [G]lớn quá ước muốn,

Ngài ban [D]cho tôi nhưng không.

Tuyệt thay tình yêu Chúa [A7]rộng sâu. [D]

Câu 4

4.Có Chúa dưỡng [D]nuôi đời tôi [A7]thấy thỏa [D]lòng;

bình an vui [F#m]sống, mọi lo [Em]lắng ưu tư không [A7]còn.

Quanh đêm luôn [Em]ngày, Ngài nuôi [A7]tôi như cánh chim [D]non;

phong phú đức [A7]tin, giàu sức sống tình [D]yêu.

Điệp khúc

Đời [G]tôi bay cao như chim,

lượn [D]qua không gian mênh mông,

nhìn [Em]lên thiên nhiên xinh [A7]tươi Chúa ban.

[D]Hạnh phúc [G]lớn quá ước muốn,

Ngài ban [D]cho tôi nhưng không.

Tuyệt thay tình yêu Chúa [A7]rộng sâu. [D]


Danh sách hợp âm

Mới truy cập