Linh khúc
Herbert G. Tovey

Câu 1

1.Nay chúng [Ab]ta quây quần với [Eb7]nhau,

an thỏa [Ab]vui trong đồng cỏ xanh,

bên Đấng [Eb7]chăn hiền lành yêu thương

dạy nuôi chăm [Ab]sóc.

Tâm nghỉ [Eb7]ngơi trong dòng suối thiêng,

thu hút [Ab]bao lẽ thật Chúa ban,

nghe tiếng [Eb7]kêu gọi lòng hân hoan

chào đón vâng [Ab]phục.

Điệp khúc

[Ab]Ôi vui [Eb7]thỏa trong dòng tình [Fm]yêu [Cm]mới;

[Bb]nguồn sự sống không hề tàn [Eb7]phai

Tôi đắm [Ab]say trong lời Thánh [Eb]Kinh,

bên Đấng [Ab]chăn nhu mì bảo khuyên,

rung chuyển [Eb]tâm hồn sạch trong

[Eb7]đón nhận tiếng Chúa [Ab]tôi

Câu 2

2.Xa lánh [Ab]bao tiếng ầm ỉ [Eb7]vang

đang cản [Ab]ngăn trong đời chúng ta,

chung với [Eb7]nhau dùng lời an nghỉ

lòng mong chiêm [Ab]ngưỡng.

Nghe tiếng [Eb7]yêu thương Ngài nhủ khuyên,

tâm thỏa [Ab]vui đón nhận lấy ngay.

Sung sướng [Eb7]thay được Ngài gọi tên

thuộc mãi về [Ab]Ngài.

Điệp khúc

[Ab]Ôi vui [Eb7]thỏa trong dòng tình [Fm]yêu [Cm]mới;

[Bb]nguồn sự sống không hề tàn [Eb7]phai

Tôi đắm [Ab]say trong lời Thánh [Eb]Kinh,

bên Đấng [Ab]chăn nhu mì bảo khuyên,

rung chuyển [Eb]tâm hồn sạch trong

[Eb7]đón nhận tiếng Chúa [Ab]tôi


Danh sách hợp âm

Mới truy cập