Linh khúc
Herbert G. Tovey

Câu 1

1.Nay chúng ta quây quần với nhau,

an thỏa vui trong đồng cỏ xanh,

bên Đấng chăn hiền lành yêu thương

dạy nuôi chăm sóc.

Tâm nghỉ ngơi trong dòng suối thiêng,

thu hút bao lẽ thật Chúa ban,

nghe tiếng kêu gọi lòng hân hoan

chào đón vâng phục.

Điệp khúc

Ôi vui thỏa trong dòng tình yêu mới;

nguồn sự sống không hề tàn phai

Tôi đắm say trong lời Thánh Kinh,

bên Đấng chăn nhu mì bảo khuyên,

rung chuyển tâm hồn sạch trong

đón nhận tiếng Chúa tôi

Câu 2

2.Xa lánh bao tiếng ầm ỉ vang

đang cản ngăn trong đời chúng ta,

chung với nhau dùng lời an nghỉ

lòng mong chiêm ngưỡng.

Nghe tiếng yêu thương Ngài nhủ khuyên,

tâm thỏa vui đón nhận lấy ngay.

Sung sướng thay được Ngài gọi tên

thuộc mãi về Ngài.

Điệp khúc

Ôi vui thỏa trong dòng tình yêu mới;

nguồn sự sống không hề tàn phai

Tôi đắm say trong lời Thánh Kinh,

bên Đấng chăn nhu mì bảo khuyên,

rung chuyển tâm hồn sạch trong

đón nhận tiếng Chúa tôi

Mới truy cập