Nhạc và lời: Ngô Văn Bửu

Câu 1

[Cm]1.Chiều hôm ấy mây [Fm]trắng [Cm]trôi [G7]xa,

[G7]Hoàng hôn [G7]buông trên [Fm]đỉnh Gô-[Cm]tha.

Đồi hoang [G7]vắng sương [Fm]gió lướt [G7]qua,

[G7]Nhìn ngàn [G7]cây in [Fm]bóng trong [G7]u [C]buồn.

[Ab]Không gian u [Fm]ám [D7]thê [G]lương,

[C7] [Fm]Jê-sus vui [G7]gánh đau [Cm]thương.

[Ab]Ôi sao cay [Bb]đắng trăm [D7]đường,

[G] [G7]Ngài đành vì thế nhân chịu [Cm]hình.

Câu 2

[Cm]2.Rồi họ đem Con [Fm]Thánh [Cm]đóng [G7]đinh,

[G7]thập hình [G7]kia nhục [Fm]nhã xem [Cm]khinh.

Chịu đau [G7]đớn cho [Fm]đến hy [G7]sinh,

[G7]Jê-sus [G7]ôi, sao [Fm]đớn đau [G7]muôn [C]nghìn.

[Ab]Bao nhiêu thương [Fm]khó [D7]vui [G]mang,

[C7] [Fm]Tay chân hông [G7]Chúa huyết [Cm]chan.

[Ab]Nhưng Jê-sus [Bb]chẳng kêu [D7]than,

[G] [G7]Ngài bằng lòng gánh thay cho [Cm]người.

Câu 3

[Cm]3.Giờ khi nghe nhạc [Fm]thánh [Cm]ngân [G7]đưa,

[G7]Lòng bâng [G7]khuâng con [Fm]nhớ năm [Cm]xưa.

Tình Thiên [G7]Chúa cao [Fm]lớn[G7]biên,

[G7]Ngài yêu [G7]con, con [Fm]kể sao [G7]cho [C]vừa,

[Ab]Jê-sus đau [Fm]đớn [D7]thay [G]con,

[C7] [Fm]Jê-sus tuôn [G7]huyết cứu [Cm]con.

[Ab]Con xin vui [Bb]sống cho [D7]Ngài,

[G] [G7]Lòng nầy nguyện tín trung trọn [Cm]đời.

Câu 4

[Cm]4.Rồi ngày kia khi [Fm]tiếng [Cm]loa [G7]vang,

[G7]từ trời [G7]cao trong [Fm]ánh vinh [Cm]quang,

Ngài ngự [G7]trên mây [Fm]giữa không [G7]gian,

[G7]Để cùng [G7]ai trung [Fm]tín đi [G7]gặp [C]Ngài,

[Ab]Bao nhiêu con [Fm]Chúa [D7]trung [G]kiên,

[C7] [Fm]Bay mau lên [G7]chốn cung [Cm]thiên.

[Ab]Vinh thay vui [Bb]với Tân [D7]lang,

[G] [G7]Cùng dự tiệc cưới trên thiên [Cm]đàng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập