Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của P. P. Bliss

Câu 1

[G]1.Hằng ngày lòng nầy thật mừng vì Cha minh chánh,

[D7]Ơn yêu thương cao sâu Ngài [G]Sách Thánh ghi tường;

Mọi điều lạ lùng từng tìm [G]được trong Kinh Thánh,

[D7]Duy Jê-sus yêu tôi là quý báu phi [G]thường.

Điệp khúc

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, Chúa [C]mến tôi trọn đời,

[D7]Ngài đầy lòng yêu, [G]Ngài yêu tôi mãi:

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, khiến [C]tôi vui mừng hoài,

[D7]Jê-sus hằng yêu mến [G]tôi.

Câu 2

[G]2.Lòng thường dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa,

[D7]Nhơn Jê-sus yêu tôi đành [G]chết thế tôi rồi;

Ngài vì loài người chịu nhục [G]hình trên cây gỗ;

[D7]Ôi, Jê-sus yêu tôi, Ngài cứ mến yêu [G]hoài.

Điệp khúc

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, Chúa [C]mến tôi trọn đời,

[D7]Ngài đầy lòng yêu, [G]Ngài yêu tôi mãi:

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, khiến [C]tôi vui mừng hoài,

[D7]Jê-sus hằng yêu mến [G]tôi.

Câu 3

[G]3.Dầu lòng nầy từng bội bạc, lìa xa Chân Chúa,

[D7]Tuy bao phen tôi lưu lạc [G]Chúa cứ yêu hoài;

Giờ mà lòng nầy hồi niệm [G]tình yêu muôn thuở,

[D7]Tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay [G]Ngài.

Điệp khúc

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, Chúa [C]mến tôi trọn đời,

[D7]Ngài đầy lòng yêu, [G]Ngài yêu tôi mãi:

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, khiến [C]tôi vui mừng hoài,

[D7]Jê-sus hằng yêu mến [G]tôi.

Câu 4

[G]4.Lòng thầm nguyện chọn một bài về Cha nhân ái,

[D7]Khi trong vinh quang tôi được [G]thấy chính mặt Ngài;

Nầy là bài mà đời đời [G]lòng hoan ca mãi,

[D7]Ôi, sao Jê-sus yêu được kẻ khốn nạn [G]nầy.

Điệp khúc

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, Chúa [C]mến tôi trọn đời,

[D7]Ngài đầy lòng yêu, [G]Ngài yêu tôi mãi:

[G]Jê-sus yêu [Bm]tôi, khiến [C]tôi vui mừng hoài,

[D7]Jê-sus hằng yêu mến [G]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập