William Croft, 1708
Dịch lời của A. C. Coxe

Câu 1

1.Bao [C]cường quốc, [Am]vương[F]ngũ [G7]đại [C]châu

Xưa [Am]lẫy lừng [D7]nay còn [G]đâu?

Ôi [F]Christ, Hội [G]Thánh nghìn [F]thu còn [E]nguyên,

[C]Cầu [Dm]nguyện, rao [G7]giảng thường [C]xuyên.

Câu 2

2.Xem [C]nền tảng [Am]Hội Thánh [F]vững [G7]lập [C]thay,

Muôn [Am]thuở đồn [D7]thiêng còn [G]đây;

Từ [F]trong Hội [G]Thánh linh [F]khúc trường [E]ca,

[C]Trầm [Dm]thăng thánh [G7]thót gần [C]xa.

Câu 3

3.Ôi, [C]lạy Chúa, [Am]Hội Thánh [F]vững [G7]bền [C]thay,

Không [Am]giống cường [D7]quốc đời [G]nay;

Dầu [F]cho động [G]đất giông [F]tố ngược [E]nghiêng,

[C]Nền [Dm]Hội Thánh [G7]vẫn còn [C]nguyên.

Câu 4

4.Ôi, [C]Hội Thánh [Am]muôn thuở [F]vững [G7]bền [C]thay,

Như [Am]Thái sơn [D7]chẳng hề [G]lay,

Tràn [F]lan hùng [G]cứ trên [F]ngũ đại [E]châu,

[C]Nhà [Dm]xây không [G7]bởi người [C]đâu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập