Robert Lowry,1867
Dịch lời của Isaac Watt,1707

Câu 1

1.Yêu [G]Chúa, ta [D7]hiệp chung [G]nhau,

Ca hát, mừng kính khen [D7]Vua.

Xin [G]hãy vui [C]nhóm để [Am]ca tụng [C]Ngài

Xin [D7]hãy vui [G]nhóm để [A7]ca tụng [D]Ngài;

Thờ [G]Jê-[D]sus [G]chánh đáng [Am]thay!

Hẳn [G]Jê-sus [D7]đáng thờ [G]thay!

Điệp khúc

Hỡi [G]chúng đi Si-ôn rày,

Chỗ ấy là chỗ hiển vinh [D7]đẹp đẽ;

Tới [G]Si-ôn kia, nước của [C]Thánh Chúa;

Hát, [G]hát, hát [D7]ca tụng [G]Ngài.

Thờ Jê-sus chánh đáng thay!

Hẳn Je-sus đáng thờ thay!

Hỡi chúng đi đến Si-ôn rày,

Thánh Chúa, Thánh Chúa,

Câu 2

2.Thơ [G]thánh dân [D7]ngoại không [G]vui,

Nhân bởi người chẳng biết [D7]Christ.

Song [G]những con [C]cái của [Am]Vua tại [C]trời,

Song [D7]những con [G]cái của [A7]Vua tại [D]trời;

Lòng [G]vui [D]thay, [G]hát xướng [Am]luôn.

Hát [G]khen Chân [D7]Chúa độc [G]tôn.

Điệp khúc

Hỡi [G]chúng đi Si-ôn rày,

Chỗ ấy là chỗ hiển vinh [D7]đẹp đẽ;

Tới [G]Si-ôn kia, nước của [C]Thánh Chúa;

Hát, [G]hát, hát [D7]ca tụng [G]Ngài.

Thờ Jê-sus chánh đáng thay!

Hẳn Je-sus đáng thờ thay!

Hỡi chúng đi đến Si-ôn rày,

Thánh Chúa, Thánh Chúa,

Câu 3

3.Nay [G]chúng ta [D7]được yêu [G]thương,

Ta nếm ngàn món linh [D7]lương.

Chưa [G]ở nơi [C]hớn hở [Am]trên ngự [C]đường,

Chưa [D7]ở nơi [G]hớn hở [A7]trên ngự [D]đường,

Dầu [G]chưa [D]lên [G]cõi vẻ [Am]vang,

Cũng [G]luôn luôn [D7]nếm ngọt [G]ngon.

Điệp khúc

Hỡi [G]chúng đi Si-ôn rày,

Chỗ ấy là chỗ hiển vinh [D7]đẹp đẽ;

Tới [G]Si-ôn kia, nước của [C]Thánh Chúa;

Hát, [G]hát, hát [D7]ca tụng [G]Ngài.

Thờ Jê-sus chánh đáng thay!

Hẳn Je-sus đáng thờ thay!

Hỡi chúng đi đến Si-ôn rày,

Thánh Chúa, Thánh Chúa,

Câu 4

4.Nên [G]chúng ta [D7]ngợi khen [G]vui,

Con mắt đừng nhỏ châu [D7]rơi;

Nay [G]vẫn đang [C]ruổi bước [Am]lên thiên [C]thành,

Nay [D7]vẫn đang [G]ruổi bước [A7]lên thiên [D]thành.

Thiệt [G]khi [D]sau [G]sẽ đến [Am]ngay,

Chốn [G]vinh quang [D7]Chúa dành [G]cho.

Điệp khúc

Hỡi [G]chúng đi Si-ôn rày,

Chỗ ấy là chỗ hiển vinh [D7]đẹp đẽ;

Tới [G]Si-ôn kia, nước của [C]Thánh Chúa;

Hát, [G]hát, hát [D7]ca tụng [G]Ngài.

Thờ Jê-sus chánh đáng thay!

Hẳn Je-sus đáng thờ thay!

Hỡi chúng đi đến Si-ôn rày,

Thánh Chúa, Thánh Chúa,


Danh sách hợp âm

Mới truy cập