John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

[Ab]1.Sống [Abmaj]vui tự [Db]do, [F] đời [Bb]sống [Ddim]mới Ngài [Eb]ban

[Eb] thật [C7]hiển vinh [Fm]thay, thật [Bb]rất vui [Eb]thay!

[Edim]Ơn [Fm]phước trong [Bb7]đời chưa khi [Eb]thấy,

vượt [Ab]hết [Ab]bao tội [Db]ô, [F] thù [Bb]ghét [Ddim]hay gièm [Eb]chê,

[Eb] nhờ [C7]Chúa không [Fm]còn chi vương [Eb]vấn,

trong [C]tôi như bình [Bb]minh luôn sáng [Eb6]tươi [Eb7]huy [Ab]hoàng.

Câu 2

[Ab]2.Chúa [Abmaj]ban bình [Db]an, [F] hạnh [Bb]phước [Ddim]dư dật [Eb]luôn.

[Eb] Đời [C7]sống trong [Fm]Ngài thật [Bb]rất thỏa [Eb]thay!

[Edim]Ơn [Fm]phước tuôn [Bb7]tràn trong tâm [Eb]mới,

[Ab]Chúa [Ab]trong lòng [Db]tôi, [F] làm [Bb]mới [Ddim]tâm hồn [Eb]tôi,

[Eb] mọi [C7]đớn đau [Fm]buồn lo không [Eb]vấn

vương [C]tôi như tình [Bb]yêu luôn thắm [Eb6]tươi [Eb7]thơm [Ab]nồng.

Câu 3

[Ab]3.Chúa [Abmaj]ban tình [Db]yêu [F][Bb]lúc [Ddim]tôi nhận [Eb]tin

[Eb] Jê-[C7]sus thay [Fm]tôi cam [Bb]chết khi [Eb]xưa.

[Edim]Đem [Fm]huyết tha [Bb7]tội ban tâm [Eb]mới,

[Ab]lúc [Ab]tôi cầu [Db]xin. [F] Ngài [Bb]đến [Ddim]trong lòng [Eb]tôi,

[Eb] làm [C7]Chúa trong [Fm]đời tôi, luôn [Eb]thấy

vui [C]tươi như tình [Bb]yêu Jê-sus [Eb6]ban [Eb7]cho [Ab]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập