Charles H.Gabriel
Ông Văn Huyên, 1950

Câu 1

1.Ngày giờ [Ab]qua, qua, qua

dường như tên bắn chóng quá,

Nước chảy [Eb7]qua, bóng cũ [Ab]xa.

Kìa một [Ab]năm qua,

đâu còn lựa giây phút nấn ná,

Cảnh cũ [Eb7]qua, hết thảy [Ab]qua.

Điệp khúc

Kìa tân [Ab]xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non [Eb7]sông báo tin bình [Ab]minh.

Cùng nhau [Ab]ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Câu 2

2.Bầu trời [Ab]đông mông lung

ngày nay đâu có thấy bóng,

Chúa tử [Eb7]vong, hết ruổi [Ab]dong;

Bầu trời [Ab]xuân mênh mông

nghìn muôn tia lớp, lớp sóng;

Phước mãn [Eb7]song, rất thỏa [Ab]mong.

Điệp khúc

Kìa tân [Ab]xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non [Eb7]sông báo tin bình [Ab]minh.

Cùng nhau [Ab]ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Câu 3

3.Ngày hùng [Ab]thiêng, non sông

hùng thiêng, vui hát lớn tiếng,

Khắp hải [Eb7]xuyên hưởng phước [Ab]thiêng;

Nguyện cùng [Ab]nhau trên con đường

thiêng năm mới cứ tiến,

Bước chẳng [Eb7]nghiêng, đứng vững [Ab]yên.

Điệp khúc

Kìa tân [Ab]xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non [Eb7]sông báo tin bình [Ab]minh.

Cùng nhau [Ab]ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Câu 4

4.Kìa vườn [Ab]lan tươi xanh,

kìa sương mai chiếu lóng lánh,

Cảnh tú [Eb7]thanh, ánh vĩnh [Ab]sanh;

Cùng mừng [Ab]xuân, ta vui hòa thanh

ca khúc phước khánh,

Chúa vĩnh [Eb7]sanh, rất sáng [Ab]danh.

Điệp khúc

Kìa tân [Ab]xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non [Eb7]sông báo tin bình [Ab]minh.

Cùng nhau [Ab]ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập