Mildred Leightner Dillon
Dịch lời của M.L. Dillon

Câu 1

1.Đời [Bb]tôi đã [Bb7]thuộc Chúa [Gm]Jê-sus,

[Bb] bình [Bb]an, vui thỏa [Bbm]ngàn [F7]thu.

[F] Giờ [Cm]đây nếu [C#dim]bạn biết [F]Jê-sus,

sẽ yêu Ngài [Faug]không bến [Bb]bờ,

Quyền [Bb]năng huyết [Bb7]Ngài xóa [Gm]ô dơ,

đừng [G7]quên ơn Chúa chuộc [Cm]mua.

Lòng [C]tôi mong [A]bạn tin [Gm7]Cứu Chúa,

[G7] quay [Cm]bước về [F7]với Jê-[Bb]sus.

Câu 2

2.Bạn [Bb]ơi, tháng [Bb7]ngày cứ [Gm]qua đi,

[Bb] miệt [Bb]mài thêm nữa [Bbm]làm [F7]chi.

[F] Trần [Cm]gian thất [C#dim]vọng với [F]gian nguy,

có đem lại [Faug]an ủi [Bb]gì?

Kìa [Bb]xem tháng [Bb7]ngày cứ [Gm]qua đi,

bạn [G7]mang đau đớn làm [Cm]chi.

Giờ [C]đây mong [A]bạn suy [Gm7]nghĩ kỹ,

[G7] nghe [Cm]Chúa gọi [F7]mau về [Bb]đi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập