Dịch lời của Bernard Barton

Câu 1

[Bb]1.Ta xem Kinh Thánh là [Eb]ngọn đèn [Bb]lòa,

Rọi [Cm]chân ta [F7]khỏi nghiêng [Bb]ngã;

[Bb]Là nguồn ơn phước do [C]nơi thiên [F]đình,

[Bb]sông chảy [F]bên đường [Bb]linh.

Câu 2

[Bb]2.Linh lương cung dưỡng hồn [Eb]ta nhận [Bb]được,

[Cm]ma-na [F7]của thiên [Bb]quốc;

[Bb]Địa đồ xem lối, la [C]kinh đưa [F]đường

Về [Bb]trên nước [F]trời bình [Bb]khương.

Câu 3

[Bb]3.Ôi, duy Kinh Thánh lời [Eb]Cha đành [Bb]rành,

Ngàn [Cm]thu nguyên [F7]chỉ Con [Bb]thánh;

[Bb]Thật ngoài Kinh Thánh, u [C]minh trên [F]đàng,

Làm [Bb]sao bước [F]vào thiên [Bb]quan.

Câu 4

[Bb]4.Xin Cha soi sáng đặng [Eb]tôi học [Bb]hành,

Được [Cm]khôn ngoan [F7]bởi Kinh [Bb]Thánh;

[Bb]Nguyện nhận linh huấn cho [C]tâm nhu [F]mì

[Bb]đơn giản [F]như hài [Bb]nhi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập