J. E. Spilman, 1835
Dịch lời của Martin Luther, 1530

Câu 1

1.Nằm [Ab]yên trong máng chiên kia nào [Db]có nôi, nệm, [Ab]giường,

Đầu kê rơm khô [Fm]thế gối, Ấu [Ab]Chúa trong [Bb7]hiền [Eb]lương.

Kìa, [Ab]bao tinh tú [Fm]trên cao đều [Db]nhìn xuống nơi [Ab]nầy,

Hài Nhi Jê-sus an giấc, [Db]thánh [Ab]nhan hồn [Bb7]nhiên [Ab]thay!

Bầy [Eb7]chiên kia bỗng be be, chọc [Bb7]thức giấc Anh [Eb]Hài,

Jê-sus không tiếng oe oe, nằm [Bb7]tự nhiên khoan [Eb]khoái,

[Db]Chúa [Ab]ôi, tôi yêu [Fm]Ngài nhiều, nguyền [Db]nhìn xuống từ [Ab]trời,

Lại bên nôi ru [Fm]tôi ngủ, [Db]Cứu [Ab]Chúa Jê-[Eb7]sus [Ab]ôi!

Câu 2

2.Cầu [Ab]Jê-sus ở bên con, hằng [Db]ngự trong lòng [Ab]nầy,

Nguyện yêu thương con [Fm]mãi mãi, đáp [Ab]tiếng kêu [Bb7]cầu [Eb]đây.

Bầy [Ab]con thơ cúi [Fm]xin ơn Ngài [Db]âu yếm hộ [Ab]trì,

Và đem lên trên thiên quốc [Db]hưởng [Ab]phước hạnh [Bb7]trường [Ab]hi.

Nằm [Eb7]yên trong máng chiên kia nào [Bb7]có nôi, nệm, [Eb]giường,

Đầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài [Bb7]Nhi trông vui [Eb]sướng.

[Db]Các [Ab]sao long lanh [Fm]vằng vặc nhìn [Db]vào máng hèn [Ab]nầy,

Hài Nhi Jê-sus [Fm]an giấc, [Db]thánh [Ab]thể hồn [Eb7]nhiên [Ab]thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập