George H. Cook, 1899
Dịch lời của Fanny H. J. Zelly, 1899

Câu 1

1.Đường trời nay [G]tôi đi, có mặt trời [D7]soi thấu,

[G]Qua núi non [G]u tịch, [A7]dốc cao vực [D7]sâu;

Kìa lời Jê-[G]sus xưa hứa: “Ta hằng [D7]đi với”,

[G]Ôi, hứa ngôn muôn đời [D7]cao quý tuyệt [G]vời.

Điệp khúc

[G7]Dương quang thiên [C]quốc này,

Thần quang chiếu [G]đêm ngày,

Ánh sáng thánh [G]tỏa soi [A7]ở linh hồn [D7]mãi;

Ha lê [G]lu-gia! khiến tôi hằng [D7]khoan khoái,

[G]Tôi có Jê-sus hoài, [D7]luôn hát khen [G]Ngài.

Câu 2

2.Dầu mù mịt [G]quanh tôi, ở trên đầu [D7]tăm tối,

[G]Không khuất Jê-[G]sus được, [A7]Đấng đưa đường [D7]tôi;

Ngài là Chân [G]Quang soi tỏa muôn hào [D7]quang thánh,

[G]Tôi bước đi theo Ngài [D7]như bóng theo [G]hình.

Điệp khúc

[G7]Dương quang thiên [C]quốc này,

Thần quang chiếu [G]đêm ngày,

Ánh sáng thánh [G]tỏa soi [A7]ở linh hồn [D7]mãi;

Ha lê [G]lu-gia! khiến tôi hằng [D7]khoan khoái,

[G]Tôi có Jê-sus hoài, [D7]luôn hát khen [G]Ngài.

Câu 3

3.Cùng đi trong [G]chân quang bước tôi hằng [D7]tươi sáng,

[G]Mong sớm vô [G]thiên đàng, [A7]chốn muôn hào [D7]quang;

Lòng này luôn [G]vui tươi bước lên đường [D7]phơi phới,

[G]Trông ánh yêu thương trời [D7]vui thỏa muôn [G]đời.

Điệp khúc

[G7]Dương quang thiên [C]quốc này,

Thần quang chiếu [G]đêm ngày,

Ánh sáng thánh [G]tỏa soi [A7]ở linh hồn [D7]mãi;

Ha lê [G]lu-gia! khiến tôi hằng [D7]khoan khoái,

[G]Tôi có Jê-sus hoài, [D7]luôn hát khen [G]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập