Lowell Mason, 1864
Dịch lời của Anna L. Coghill, 1860

Câu 1

[F]1.Lo làm việc mau, đêm [Bb]đến [F]kia,

Làm việc hồi [C7]vừng đông [F]ửng;

[F]Lo làm việc khi sương [Bb]lấp [F]lanh,

[Dm]Hồi hoa [C7]nở tưng [F]bừng

[C]Chuyên tâm khi kim ô [C7]bóng cao,

[F]Siêng năng đang [G7]khi nắng [C]chói;

[F]Lo làm việc mau, đêm [Bb]đến [F]kia,

[Dm]Mọi công [C7]tác xong [F]rồi.

Câu 2

[F]2.Lo làm việc mau, đêm [Bb]đến [F]kia,

Làm hồi mặt [C7]trời cao [F]kia;

[F]Nên tận lực đang khi [Bb]giữa [F]trưa,

[Dm]Giờ yên [C7]nghỉ kia [F]kìa.

[C]Quang âm như thoi đưa [C7]chóng qua,

[F]Mong lưu linh [G7]công sáng [C]chói;

[F]Lo làm việc mau, đêm [Bb]đến [F]kia,

[Dm]Mọi công [C7]tác xong [F]rồi.

Câu 3

[F]3.Lo làm việc mau, đêm [Bb]đến [F]kia,

Làm hồi trời [C7]chiều le [F]lói;

[F]Lo làm việc trong giây [Bb]chót [F]đây,

[Dm]Tịch dương [C7]khuất non [F]đoài;

[C]Làm việc vì hoàng hôn [C7]bủa giăng,

[F]Mau mau gia [G7]công kẻo [C]tối;

[F]Lo làm việc mau, đêm [Bb]đến [F]kia,

[Dm]Mọi công [C7]tác xong [F]rồi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập