Samuel S. Wesley, 1864
Dịch lời của William Walsham How, 1867

Câu 1

1.Ôi, [Eb]Nhân thân Chúa nguyên [Eb]Thiên [Bb7]Đạo

Ồ, [Ab]Thần trí [Bb7]cao tuyệt [Eb]vời,

Ôi [Eb]Chân[G7]đứng vững [Bdim]biết [Ab]bao,

Thánh [Fm]quang giữa [F7]đêm trường [Bb7]ơi;

Từ [Eb]mọi trang [Gm]trong quyển [Ab]Thánh [Gm]Kinh,

Chiếu [Cm]sáng cách [C7]rất diệu [Fm]vinh,

[Bb7]Đèn [Eb]linh đưa [Ab]suốt chơn [Abmaj]thiên [Ab]trình,

Ngày [Fm]ngày sáng [Bb7]soi đẹp [Eb]xinh.

Câu 2

2.Do [Eb]nơi chân Chúa yêu [Eb]thương [Bb7]mình,

[Ab]Hội Thánh [Bb7]hưởng ơn [Eb]lành,

Hiện [Eb]đang đem [G7]ánh sáng [Bdim]Thánh [Ab]Kinh,

Chiếu [Fm]ra khắp [F7]nơi tường [Bb7]minh;

[Eb]hộp tinh [Gm]kim quý [Ab]báu [Gm]đây,

Chứa [Cm]chánh giáo [C7]châu ngọc [Fm]nay,

[Bb7]Là [Eb]tranh thiên [Ab]quốc không [Abmaj]chi [Ab]tày,

Về [Fm]đạo vĩnh [Bb7]sanh diệu [Eb]thay!

Câu 3

3.Xưa [Eb]nay Kinh Thánh như [Eb]linh [Bb7]kỳ,

Giục [Ab]mạnh mẽ [Bb7]quân đội [Eb]thần,

Dường [Eb]như tháp [G7]hải đăng [Bdim]quang [Ab]huy,

Chiếu [Fm]qua thế [F7]gian trầm [Bb7]luân

Họa [Eb]đồ đây, [Gm]kim chỉ [Ab]hướng [Gm]đây,

Giữa [Cm]biển phong [C7]ba cuồng [Fm]quay,

[Bb7]Gành, [Eb]lao, sương [Ab]ám băng [Abmaj]qua [Ab]rày,

Đưa [Fm]ta đến [Bb7]Christ mừng [Eb]thay!

Câu 4

4.Xin [Eb]Christ thân ái, ban [Eb]ơn [Bb7]cho

Toàn [Ab]Hội Thánh [Bb7]nên đèn [Eb]vàng,

Hầu [Eb]dâng cả [G7]trí tâm [Bdim]chuyên [Ab]lo

Chiếu [Fm]chân[F7]cho trần [Bb7]gian

Nguyền [Eb]dùng chân [Gm]quang dẫn [Ab]dắt [Gm]nay,

Lữ [Cm]khách bước [C7]trên đường [Fm]ngay,

[Bb7]Tận [Eb]khi tan [Ab]đám mây [Abmaj]đen [Ab]dầy,

Nhìn [Fm]Thần nhan [Bb7]tinh tường [Eb]thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập