Câu 1

1.Nằm yên trong máng chiên kia nào nôi, nệm, giường,

Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu Chúa trong hiền lương.

Kìa, bao tinh tú trên cao đều nhìn xuống nơi nầy,

Hài Nhi Jê-sus an giấc, thánh nhan hồn nhiên thay!

Bầy chiên kia bỗng be be, chọc thức giấc Anh Hài,

Jê-sus không tiếng oe oe, nằm tự nhiên khoan khoái,

Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiều, nguyền nhìn xuống từ trời,

Lại bên nôi ru tôi ngủ, Cứu Chúa Jê-sus ôi!

Câu 2

2.Cầu -sus ở bên con, hằng ngự trong lòng nầy,

Nguyện yêu thương con mãi mãi, đáp tiếng kêu cầu đây.

Bầy con thơ cúi xin ơn Ngài âu yếm hộ trì,

Và đem lên trên thiên quốc hưởng phước hạnh trường hi.

Nằm yên trong máng chiên kia nào nôi, nệm, giường,

Đầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài Nhi trông vui sướng.

Các sao long lanh vằng vặc nhìn vào máng hèn nầy,

Hài Nhi Jê-sus an giấc, thánh thể hồn nhiên thay!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập