Jerry Sinclair
Nguyễn Hữu Ái

Câu 1

1.Nầy tình [G]yêu thương, yêu thương [C]đời đời,

tình yêu [D7]vời vợi, tha thiết [G]nhân từ.

Nầy tình [Em]yêu thương, yêu thương [C]đời đời,

tình yêu [D7]vời vợi, tình yêu [G]Jê-sus.

Câu 2

2.Người là [G]Jê-sus, Vua trên [C]vạn vật,

quyền thế [D7]vô song, so sánh [G]ai bằng!

Người là [Em]Jê-sus, Vua trên [C]vạn vật,

quyền thế [D7]vô song, nào ai [G]cao hơn!

Câu 3

3.Quỳ lạy [G]suy tôn, hát lên [C]loài người!

Vì Chúa [D7]Jê-sus, Vua của [G]muôn loài.

Quỳ lạy [Em]suy tôn, hát lên [C]loài người!

Vì Chúa [D7]Jê-sus là Vua [G]muôn vua.

Câu 4

4. Ha-lê-[G]lu-gia, Ha-lê-[C]lu-gia,

Ha-lê-[D7]lu-gia, Ha-lê-[G]lu-gia,

Ha-lê-[Em]lu-gia, Ha-lê-[C]lu-gia,

Ha-lê-[D7]lu-gia, Ha-lê-[G]lu-gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập