Vô Danh

Câu 1

[Ab]Quyết hướng [Db]về [Eb]cố [Ab]gia, về nhà Cha,

[Db]Lìa vinh [Ab]hoa thế [Eb]gian.

[Ab]Quyết hướng [Db]về [Eb]cố [Ab]gia, về nhà Cha,

[Eb7]Phước thế [Ab]gian [Db]không [Ab]màng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập