George C. Stebbins, 1890
Lời dịch của W. D. Longstaff, 1882

Câu 1

[F]1.Lo biệt giờ nên [Bb]thánh [F]ra,

[F]Hằng [C7]nói chuyện cùng [F]Cha;

[F]Sống với Ngài luôn [Bb]mỗi [F]giây,

[C]Linh [G7]lương nuôi ta [C]đây.

[C7]Tương giao thân tình [F]muôn mối,

[C7]Giúp kẻ góa, già, [F]côi,

[F]Luôn trong mọi sự [Bb]chớ quên

[F]kiếm [C7]phước ơn từ [F]trên.

Câu 2

[F]2.Lo biệt giờ nên [Bb]thánh [F]ra,

[F]Ngăn [C7]sóng đời tràn [F]qua;

[F]Kiếm hết dịp tiện [Bb]ở [F]riêng,

[C]Thông [G7]công Cha thiêng [C]liêng.

[C7]Chăm xem Jê-sus [F]ta hóa

[C7]Giống Chúa đâu nào [F]ngoa,

[F]Trông ta bạn bè [Bb]thấy ngay,

[F]Giống [C7]Jê-sus lạ [F]thay.

Câu 3

[F]3.Lo biệt giờ nên [Bb]thánh [F]ra,

[F]Nhờ [C7]Chúa đưa đường [F]ta;

[F]Không nên vội đi [Bb]chiếc [F]đơn,

[C]Theo [G7]Jê-sus keo [C]sơn

[C7]Đinh ninh vâng lệnh [F]Nguyên soái,

[C7]Dẫu khỏe hay mệt [F]mỏi;

[F]Nối gót Jê-sus [Bb]bước hoài,

[F]Thánh [C7]Linh luôn cầm [F]tay.

Câu 4

[F]4.Lo biệt giờ nên [Bb]thánh [F]ra,

[F]Yên [C7]tĩnh linh hồn [F]ta;

[F]Bao tâm sự, bao [Bb]lý [F]do,

[C]Giao [G7]ngay Jê-sus [C]lo.

[C7]Đức Thánh Linh hộ [F]ta tới

[C7]Suối bác ái nào [F]vơi,

[F]Đây ơn Ngài dầm [Bb]thắm ta,

[F]Xứng [C7]lo việc nhà [F]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập