C. Austin Miles, s.1868
Dịch lời của Alice E. Sherwood

Câu 1

Vui [Ab]bấy, nay mai

Jê-[Eb7]sus Christ chắc tái [Ab]lai!

Nhờ hồng [Eb7]ân Ngài,

tôi ngắm mặt [Ab7]Ngài vui [Db]bấy!

Cứu [Ab]Chúa tôi chắc [Eb7]tái [Ab]lai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập