Câu 1

1.Hồi cùng cực, cơn phong ba,

Christ rõ tâm trạng,

Phán êm dịu bên tai ta:

“Ngươi khá bình an,

Đừng phàn nàn hay lo âu;”

Đem hết khúc nôi cho Ngài,

Christ chắc cứu không chậm đâu,

Giúp ta được thỏa mãn hoài.

Câu 2

2.Hồi cùng đường, khi phân tâm,

Christ biết tinh tường,

Thánh ngôn Ngài là phương châm,

Ta bước bình khương,

Tùy thì giờ ban thêm ơn,

Đưa dắt lối ta không lầm,

Do Đức Thánh Linh dìu chơn,

Chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.

Câu 3

3.Gặp hồi người nghịch vu oan,

Christ rất ân cần,

Chớ nên lập mưu báo oán,

Giao Chúa biện phân

Ngài trạng sự minh oan,

Không phải ý Cha không sợ,

Ai thế gây họa đoan,

Christ bảo hộ mỗi một giờ.

Câu 4

4.Hồi mình lầm lạc chơi vơi,

Christ biết ngay rồi;

Chúa nghiêm nghị khuyên:

“Con ơi, Sao dám phạm tội?

Đừng liều mình, ăn năn ngay,

E nhớp thánh y công bình,

Nên tỉnh thức xưng tội nay,

ta biện thế minh tình”.

Câu 5

5.Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn,

Christ rõ trăm đường,

Dắt ta bằng tay linh năng,

Nhắc đến tình thương;

Mọi điều hồ nghi tiêu tan,

Vui sống, vững tin trung thành,

Đi với Chúa vui mừng thay,

Nhắm ngay mục đích tiến hành.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập