George S. Schuler
Dịch lời của Ira B. Wilson

Câu 1

[C]1.Muôn người mang gánh khổ đau [G7]rên siết đêm [C]ngày,

[F]tràn lan khắp lối trên thế [C]gian.

[G7] [Am]Mau rọi ánh [E7]dương vào những [F]nơi đầy tối [C]tăm,

[G7]dẹp tan bao [D7]mối lo khóc [G]than. [G7]

Điệp khúc

[C]Nguyện [A7]tôi được [Dm]đổi mới, [G7]hạnh phước cho [C]muôn người,

[F]Qua nếp sống [C]tôi Jê-[D7]sus vinh [G7]quang.

[C]Lòng [A7]mong được [Dm]đổi mới. Lạy [G]Jê-[C]sus yêu [E7]quý,

[F6]Nguyện [A]xin ơn [Dm]phước Ngài phát [C]lưu ra [G7]qua [C]tôi.

Câu 2

[C]2.Đem tình yêu Chúa Jê-sus [G7]truyền bá cho [C]đời,

[F]và quyền năng thoát ách Sa-[C]tan.

[G7] [Am]Muôn người sẽ [E7]tin Ngài bởi [F]môi miệng chúng [C]ta,

[G7]và qua nếp [D7]sống mới trong [G]ta. [G7]

Điệp khúc

[C]Nguyện [A7]tôi được [Dm]đổi mới, [G7]hạnh phước cho [C]muôn người,

[F]Qua nếp sống [C]tôi Jê-[D7]sus vinh [G7]quang.

[C]Lòng [A7]mong được [Dm]đổi mới. Lạy [G]Jê-[C]sus yêu [E7]quý,

[F6]Nguyện [A]xin ơn [Dm]phước Ngài phát [C]lưu ra [G7]qua [C]tôi.

Câu 3

[C]3.Ban lại bao phước thiêng ta [G7]nhận lãnh nơi [C]Ngài,

[F]và yêu như Chúa đã yêu [C]ta.

[G7] [Am]Vui lòng cứu [E7]giúp mọi thế [F]nhân gặp khó [C]khăn.

[G7]thành tâm cho [D7]đến vô thiên [G]cung. [G7]

Điệp khúc

[C]Nguyện [A7]tôi được [Dm]đổi mới, [G7]hạnh phước cho [C]muôn người,

[F]Qua nếp sống [C]tôi Jê-[D7]sus vinh [G7]quang.

[C]Lòng [A7]mong được [Dm]đổi mới. Lạy [G]Jê-[C]sus yêu [E7]quý,

[F6]Nguyện [A]xin ơn [Dm]phước Ngài phát [C]lưu ra [G7]qua [C]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập