George S. Schuler
Dịch lời của Ira B. Wilson

Câu 1

1.Muôn người mang gánh khổ đau rên siết đêm ngày,

tràn lan khắp lối trên thế gian.

Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm,

dẹp tan bao mối lo khóc than.

Điệp khúc

Nguyện tôi được đổi mới, hạnh phước cho muôn người,

Qua nếp sống tôi Jê-sus vinh quang.

Lòng mong được đổi mới. Lạy -sus yêu quý,

Nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

Câu 2

2.Đem tình yêu Chúa Jê-sus truyền bá cho đời,

quyền năng thoát ách Sa-tan.

Muôn người sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta,

qua nếp sống mới trong ta.

Điệp khúc

Nguyện tôi được đổi mới, hạnh phước cho muôn người,

Qua nếp sống tôi Jê-sus vinh quang.

Lòng mong được đổi mới. Lạy -sus yêu quý,

Nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

Câu 3

3.Ban lại bao phước thiêng ta nhận lãnh nơi Ngài,

yêu như Chúa đã yêu ta.

Vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn.

thành tâm cho đến vô thiên cung.

Điệp khúc

Nguyện tôi được đổi mới, hạnh phước cho muôn người,

Qua nếp sống tôi Jê-sus vinh quang.

Lòng mong được đổi mới. Lạy -sus yêu quý,

Nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

Mới truy cập