Nhạc và lời: Đoàn Trung Việt

Điệp khúc

Đời con [G]đây xin Chúa sai [Bm]dùng con trong việc [C]Ngài.

[Am] Đời con [D7]đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi [G]đường.

Cầu xin Chúa soi dẫn con [Bm]hoài trong công việc [C]Chúa.

[Am]

Câu 1

1.Ngài bao [D7]phủ chăn dắt đêm ngày khắp cả mọi [G]nơi.

Được [C]an bình trong cánh [Cm]tay Ngài đưa [G]dắt,

[Em] thể [Am]hiện tình yêu [A7]Chúa cho đời [D]con.

Điệp khúc

Đời con [G]đây xin Chúa sai [Bm]dùng con trong việc [C]Ngài.

[Am] Đời con [D7]đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi [G]đường.

Cầu xin Chúa soi dẫn con [Bm]hoài trong công việc [C]Chúa.

[Am]

Câu 2

2.Được vui [D7]sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn [G]năng.

Được [C]an bình trong cánh [Cm]tay Ngài đưa [G]dắt,

[Em] thể [Am]hiện tình yêu [A7]Chúa cho đời [D]con.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập