James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của Mary E. Servoss, s. 1849

Câu 1

1.Giữa giông [G]tố, sóng biển kia [Em]bổ dồn,

Dậy vang [Bm]đất mưa [D]quỉ gió [G]ôn,

Chính tôi [Am]kiếm [D7]ngay được nơi [G]núp [Em]hồn

Tại trong [Am]cánh Thiên [D7]Phụ độc [G]tôn.

Điệp khúc

Ngài che [C]kín [Am]tôi, Ngài che [G]kín thay,

Thật yên [Am]ổn không [D7]họa tai [G]chuyển [G7]lay.

Ngài che [C]kín [Am]tôi, thật an [G]thái [Em]thay,

Ở trong [Am]bóng [D7] cánh [G]linh [D7]năng [G]Ngài.

Câu 2

2.Nguyền theo [G]ý Chúa, dẫu gặp [Em]khổ nàn,

Càng giục [Bm]tôi mong [D]đến thiên [G]đàng;

Ngài yêu, [Am]thét [D7]luyện hầu cao [G]tuổi [Em]vàng,

Nào đâu [Am]phải cơn [D7]giận Ngài [G]chan.

Điệp khúc

Ngài che [C]kín [Am]tôi, Ngài che [G]kín thay,

Thật yên [Am]ổn không [D7]họa tai [G]chuyển [G7]lay.

Ngài che [C]kín [Am]tôi, thật an [G]thái [Em]thay,

Ở trong [Am]bóng [D7] cánh [G]linh [D7]năng [G]Ngài.

Câu 3

3.Dầu tôi [G]phải kẻ ác gây [Em]khổ hành,

Quỉ Sa-[Bm]tan giăng [D]lưới chung [G]quanh,

Thì Chân [Am]Chúa [D7]thay đổi cơn [G]khốn [Em]nàn

Trở nên [Am]phước miên [D7]trường hân [G]hoan.

Điệp khúc

Ngài che [C]kín [Am]tôi, Ngài che [G]kín thay,

Thật yên [Am]ổn không [D7]họa tai [G]chuyển [G7]lay.

Ngài che [C]kín [Am]tôi, thật an [G]thái [Em]thay,

Ở trong [Am]bóng [D7] cánh [G]linh [D7]năng [G]Ngài.

Câu 4

4.Vậy, trong [G]lúc phải vác thập [Em]giá mình,

Gặp phong [Bm]ba tôi [D]vẫn an [G]bình,

Vì Christ [Am]giúp [D7]cho hồn tôi [G]vững [Em]bằng;

Là con [Am]Chúa, ai [D7]hại được [G]chăng?

Điệp khúc

Ngài che [C]kín [Am]tôi, Ngài che [G]kín thay,

Thật yên [Am]ổn không [D7]họa tai [G]chuyển [G7]lay.

Ngài che [C]kín [Am]tôi, thật an [G]thái [Em]thay,

Ở trong [Am]bóng [D7] cánh [G]linh [D7]năng [G]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập