Norman J. Clayton
Dịch lời của N.J. Clayton

Câu 1

[G]1. Jê-sus Chúa [G]tôi Ngài [Am]cứ tríu mến [D7]tôi luôn,

[G]Nương thân trong [G]tay Ngài [Am]cứ vững trí [D7]tâm luôn.

[B]Chúa đã hiến [Em]thân cho [A]chính lẽ sống [D]tôi,

[Em]Tôi nay luôn [A7]thuộc về [D7]Chúa.

Điệp khúc

[G]Từ nay tôi [G]luôn thuộc [Am]Jê-[D7]sus,

[D9]Chúa Jê-sus [D6]luôn thuộc [G]tôi.

[G7]Chúa vẫn mến [E]yêu tôi [Am]luôn cả [C#dim7]đời,

[G]Dầu trần gian [A]có [D7]thay [G]dời.

Câu 2

[G]2.Trong khi tâm [G]tôi còn [Am]khắc khoải trong [D7]tội tình,

[G]Jê-sus yêu [G]thương Ngài [Am]hiến chính tấm [D7]thân mình.

[B]Để xóa hết [Em]bao đau [A]khổ của chính [D]tôi,

[Em]Tôi nay luôn [A7]thuộc về [D7]Chúa.

Điệp khúc

[G]Từ nay tôi [G]luôn thuộc [Am]Jê-[D7]sus,

[D9]Chúa Jê-sus [D6]luôn thuộc [G]tôi.

[G7]Chúa vẫn mến [E]yêu tôi [Am]luôn cả [C#dim7]đời,

[G]Dầu trần gian [A]có [D7]thay [G]dời.

Câu 3

[G]3.Tâm tôi nay [G]luôn tràn [Am]khúc thánh ca [D7]hỉ hoan,

[G]Jê-sus đem [G]tôi vượt [Am]thoát ách của [D7]Sa-tan.

[B]Huyết báu Chúa [Em]tuôn rơi [A]đem cứu sống [D]người,

[Em]Tôi nay luôn [A7]thuộc về [D7]Chúa.

Điệp khúc

[G]Từ nay tôi [G]luôn thuộc [Am]Jê-[D7]sus,

[D9]Chúa Jê-sus [D6]luôn thuộc [G]tôi.

[G7]Chúa vẫn mến [E]yêu tôi [Am]luôn cả [C#dim7]đời,

[G]Dầu trần gian [A]có [D7]thay [G]dời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập