William B. Bradbury, 1861
Lời dịch của William W. Walford, 1845

Câu 1

1.Giờ [D]tôi cầu xin, giờ [G]dịu êm bấy,

Cứu [D]tôi thoát khỏi buồn [A7]lo đắng cay,

Giục [D]tôi quì [D]nơi bệ [G]Cha yêu dấu,

Dốc [D]tuôn thay [Bm]thảy nguyện [D]ước [A7]nhu [D]cầu;

Trong [D]lúc đau [D]đớn, xót [D]xa, buồn than,

Ngài [D]đến nâng [D]đỡ tâm [D]linh nhẹ [A7]nhàng,

Hằng [D]được xa nơi tà [G]ma bẫy lưới,

Ấy [D]do những phút cầu [A]xin sáng [A7]tươi;

Hằng [D]được xa [F#m]nơi[G]ma bẫy lưới,

Ấy [D]do những [Bm]phút cầu [D]khẩn [A7]rạng [D]ngời.

Câu 2

2.Giờ [D]tôi cầu xin, giờ [G]dịu êm bấy,

Vút [D]bay đem theo lời [A7]tôi khẩn đây,

Trình [D]lên cho [D]Cha thành [G]thật, tín ái,

Đấng [D]chắc ban [Bm]ơn người [D]ngóng [A7]trông [D]Ngài;

[D]Chúa khuyên [D]kiếm tôn [D]nhan Ngài nay,

Tin [D]chắc Kinh [D]Thánh, trông [D]ơn cao [A7]dày,

Vậy [D]nên tôi đem phiền [G]lo bối rối,

Hiến [D]lên trông đợi cầu [A]xin trước [A7]ngôi;

Vậy [D]nên tôi [F#m]đem phiền [G]lo bối rối,

Hiến [D]lên trông [Bm]mong cầu [D]trước [A7]ngôi [D]trời.

Câu 3

3.Giờ [D]tôi cầu xin, giờ [G]dịu êm bấy,

Ước [D]ơn an ủi giờ [A7]kia xuống đây,

Tận [D]khi chân [D]tôi đặt [G]trên núi thánh,

Ngắm [D]trông quê [Bm]hương nhẹ [D]cánh [A7]thiên [D]thành;

Lột [D]vứt chiếc [D]áo hay [D]hư nầy đi,

Mặc [D]áo vinh [D]thưởng vĩnh [D]sinh[A7]kỳ,

Vượt [D]qua không trung, tôi [G]hô vĩnh quyết,

Những [D]phút khẩn đảo rày [A]xin vĩnh [A7]biệt;

Vượt [D]qua không [F#m]trung, tôi [G]hô vĩnh quyết,

Những [D]phút khẩn [Bm]đảo rày [D]quyết [A7]vĩnh [D]biệt.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập