Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Philip P. Bliss

Câu 1

[G]1.Tôi xin anh hãy ca [D]thêm lên [D7]đi,

Lời thiêng liêng của sinh [G]mạng;

[G]Cho tôi nghe thấy ý [D]nghĩa tinh [D7]vi,

Lời thiêng liêng của sinh [G]mạng.

[G7]Lời dịu dàng ban [C]vĩnh [G]sinh,

[G7]Hằng giục lòng tin [C]sắt [G]đinh:

Điệp khúc

[D]Ôi, lời dịu [D7]dàng, [G]Ôi, lời dịu dàng,

[D]Quý thay lời [D7]ban trường [G]sinh!

[D]Ôi, lời dịu [D7]dàng, [G]Ôi, lời dịu dàng,

[D]Quý thay lời [D7]ban trường [G]sinh!

Câu 2

[G]2.Jê-sus ban tứ giúp [D]chúng ta [D7]nay

Lời thiêng liêng của sinh [G]mạng;

[G]Nhân gian ai nấy hãy [D]lắng nghe [D7]đây,

Lời thiêng liêng của sinh [G]mạng.

[G7]Lời lạ lùng ban [C]tứ [G]ra,

[G7]Từ thượng thiên hấp [C]dẫn [G]ta:

Điệp khúc

[D]Ôi, lời dịu [D7]dàng, [G]Ôi, lời dịu dàng,

[D]Quý thay lời [D7]ban trường [G]sinh!

[D]Ôi, lời dịu [D7]dàng, [G]Ôi, lời dịu dàng,

[D]Quý thay lời [D7]ban trường [G]sinh!

Câu 3

[G]3.Tai nghe văng vẳng tiếng [D]phước âm [D7]vang,

Lời thiêng liêng của sinh [G]mạng;

[G]Ban ơn tha thứ giúp [D]sống khương [D7]an,

Lời thiêng liêng của sinh [G]mạng.

[G7]Một Jê-sus Chân [C]Chúa [G]thôi,

[G7]Toàn quyền làm nên [C]thánh [G]tôi:

Điệp khúc

[D]Ôi, lời dịu [D7]dàng, [G]Ôi, lời dịu dàng,

[D]Quý thay lời [D7]ban trường [G]sinh!

[D]Ôi, lời dịu [D7]dàng, [G]Ôi, lời dịu dàng,

[D]Quý thay lời [D7]ban trường [G]sinh!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập