Norman J. Clayton
Dịch lời của N.J. Clayton

Câu 1

1. Jê-sus Chúa tôi Ngài cứ tríu mến tôi luôn,

Nương thân trong tay Ngài cứ vững trí tâm luôn.

Chúa đã hiến thân cho chính lẽ sống tôi,

Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Điệp khúc

Từ nay tôi luôn thuộc -sus,

Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi.

Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,

Dầu trần gian thay dời.

Câu 2

2.Trong khi tâm tôi còn khắc khoải trong tội tình,

-sus yêu thương Ngài hiến chính tấm thân mình.

Để xóa hết bao đau khổ của chính tôi,

Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Điệp khúc

Từ nay tôi luôn thuộc -sus,

Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi.

Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,

Dầu trần gian thay dời.

Câu 3

3.Tâm tôi nay luôn tràn khúc thánh ca hỉ hoan,

-sus đem tôi vượt thoát ách của Sa-tan.

Huyết báu Chúa tuôn rơi đem cứu sống người,

Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Điệp khúc

Từ nay tôi luôn thuộc -sus,

Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi.

Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,

Dầu trần gian thay dời.

Mới truy cập