William J. Gaither
Dịch lời của Gloria Gaither

Câu 1

1.Trên trời vinh [Ab]quang, Vua [Ab7]Thánh xuống [Db]gian trần;

[Db] xót thương con [Ab]người [Bbm] [Ab] sống [Ab]trong tuyệt [Bbm|Bbm7]vọng.

[Eb] Thân vàng hy [Ab]sinh chịu [Ab7]đau thương [Db]cứu người,

[Db] hiện Ngài đang [Ab]sống để đón muôn [Eb7]người tìm nguồn thái [Ab]an.

Điệp khúc

[Eb7]Vì Jê-sus [Ab]sống, [Ab7] tôi bước đi với [Db]hy vọng.

Bóng đêm xa [Ab]dần, [Eb7] [Ab] lòng [Ab]luôn vững [Bbm]tin;

[Bbm7|Eb]- Vì tôi biết [Ab]rõ [Eb7]Chúa [Ab]sống, uy [Ab7]quyền trên [Db]khắp trời;

Vì Jê-sus [Ab]sống luôn với tôi, [Eb7]tôi vui sống trong [Ab]Ngài.

Câu 2

2.Trên đường tôi [Ab]đi, luôn [Ab7]biết Chúa [Db]đi cùng,

[Db] dẫu cho khổ [Ab]nạn [Bbm] [Ab] vẫn [Ab]luôn an [Bbm|Bbm7]bình.

[Eb] Tâm hồn dịu [Ab]êm[Ab7]luôn luôn [Db]có Ngài,

[Db] hiện Ngài đang [Ab]sống trong mỗi tâm [Eb7]hồn bền lòng vững [Ab]tin.

Điệp khúc

[Eb7]Vì Jê-sus [Ab]sống, [Ab7] tôi bước đi với [Db]hy vọng.

Bóng đêm xa [Ab]dần, [Eb7] [Ab] lòng [Ab]luôn vững [Bbm]tin;

[Bbm7|Eb]- Vì tôi biết [Ab]rõ [Eb7]Chúa [Ab]sống, uy [Ab7]quyền trên [Db]khắp trời;

Vì Jê-sus [Ab]sống luôn với tôi, [Eb7]tôi vui sống trong [Ab]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập