William B. Bradbury, 1816-1868
Dịch lời của Anna B. Warner, 1820-1915

Câu 1

[Eb]1.Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!

[Ab]Kia, Kinh Thánh đã [Eb]tỏ cho hay:

[Eb]Các con thơ thuộc Jê-sus đây,

[Ab]Chúng yếu, [Eb]nhưng Ngài [Bb7]khỏe mạnh [Eb]nầy.

Điệp khúc

[Eb]Jê-sus yêu [Ab]tôi lắm,

[Gm]Phải, tôi được [Bb7]Chúa yêu;

[Eb]Jê-sus yêu [Am]tôi lắm;

Chính [Eb]trong Lời [Bb7]Chúa dạy [Eb]nhiều.

Câu 2

[Eb]2.Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu đương,

[Ab]Tuy tôi yếu đuối, [Eb]vẫn yêu thương;

[Eb]Nơi thập tự Ngài chịu hy sinh,

[Ab]Để cứu [Eb]tôi sạch [Bb7]hết tội [Eb]tình.

Điệp khúc

[Eb]Jê-sus yêu [Ab]tôi lắm,

[Gm]Phải, tôi được [Bb7]Chúa yêu;

[Eb]Jê-sus yêu [Am]tôi lắm;

Chính [Eb]trong Lời [Bb7]Chúa dạy [Eb]nhiều.

Câu 3

[Eb]3.Huyết Jê-sus vì yêu tôi tuôn,

[Ab]Thiên môn bởi đó [Eb]mở toang luôn;

[Eb]Tuổi thơ tin nhận Ngài hôm nay,

[Ab]Chúa khiến [Eb]bao tội [Bb7]lỗi sạch [Eb]rày.

Điệp khúc

[Eb]Jê-sus yêu [Ab]tôi lắm,

[Gm]Phải, tôi được [Bb7]Chúa yêu;

[Eb]Jê-sus yêu [Am]tôi lắm;

Chính [Eb]trong Lời [Bb7]Chúa dạy [Eb]nhiều.

Câu 4

[Eb]4.Chúa yêu tôi, hằng ngự bên tôi,

[Ab]Luôn nâng đỡ, dẫn [Eb]dắt không thôi,

[Eb]Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh,

[Ab]Quyết nhất [Eb]sinh hầu [Bb7]Chúa trung [Eb]thành.

Điệp khúc

[Eb]Jê-sus yêu [Ab]tôi lắm,

[Gm]Phải, tôi được [Bb7]Chúa yêu;

[Eb]Jê-sus yêu [Am]tôi lắm;

Chính [Eb]trong Lời [Bb7]Chúa dạy [Eb]nhiều.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập