Joseph P. Webster, 1819-1875
Dịch lời của S. Filmore Bennett, 1836-1898

Câu 1

1.Miền vinh [G]hiển kia rạng [C]soi hơn ô [G]vàng,

Nhờ lòng tin ta trông [G]thấy cảnh hiển [D]vinh;

[D7]Vì Cha [G]ở bên kia mong ta trọn đàng,

Ngài đang [G]sắm cho phần [D7]ta nơi đẹp [G]xinh.

Điệp khúc

Trong chốn [G]ấy rất êm [D]dịu,

Tại nơi [D7]đó thỏa mãn bấy ta gặp [G]nhau.

Trong chốn ấy rất êm [C]dịu,

Nơi tươi [G]đẹp cho chúng [D7]ta khi gặp [G]nhau.

Câu 2

2.Miền vinh [G]hiển ta cùng [C]nhau reo nhịp [G]nhàng,

Điệu thiên ca du dương [G]của kẻ hiển [D]vinh;

[D7]Tại nơi [G]đó không sầu bi hay cơ hàn,

Lòng hoan [G]hỉ, môi miệng [D7]ca ơn trường [G]sinh.

Điệp khúc

Trong chốn [G]ấy rất êm [D]dịu,

Tại nơi [D7]đó thỏa mãn bấy ta gặp [G]nhau.

Trong chốn ấy rất êm [C]dịu,

Nơi tươi [G]đẹp cho chúng [D7]ta khi gặp [G]nhau.

Câu 3

3.Cùng nhau [G]hiến thiên trường [C]ca ta tụng [G]ngợi,

Đồng tâu lên Cha nhân [G]ái chốn cao [D]sang;

[D7]Về ân [G]điển do tình yêu Cha đời đời,

Làm nên [G]thánh bao ngày [D7]ta trong trần [G]gian.

Điệp khúc

Trong chốn [G]ấy rất êm [D]dịu,

Tại nơi [D7]đó thỏa mãn bấy ta gặp [G]nhau.

Trong chốn ấy rất êm [C]dịu,

Nơi tươi [G]đẹp cho chúng [D7]ta khi gặp [G]nhau.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập